Taistelu erityisesti suuryritysten aggressiivista verosuunnittelua vastaan näyttää jatkuvan

Lähivuosien lukemattomat skandaalit ja paljastukset ovat saaneet EU-maat taistelemaan veronkierroksi määriteltyä aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Kesäkuun puolivälissä EU-maiden valtiovarainministerit pääsivätkin jonkinnäköiseen sopuun veronkierron vastaisesta direktiivistä, jolla pyritään kitkemään monikansallisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua. Direktiivin pääasiallisena tarkoituksena pidetään pyrkimystä päästä eroon käytännöistä, joilla yritykset ovat voineet jättää kaikki tai lähes kaikki veronsa maksamatta EU-alueella. Komission näkemyksen mukaan EU-maat menettävät veronkierron vuoksi 70 miljardia euroa vuosittain. Komissiolla onkin meneillään useita lainsäädäntöhankkeita veronkiertoa vastaan.

Tavoitteena on verottaa yritysten voitto lähdevaltiossa. Maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan ja voitto on tehty. Jatkossa yritysten olisi vaikeampaa siirtää voittojaan muihin maihin. EU-valtioissa on kuitenkin kirjavia verokäytäntöjä, joiden vuoksi kompromissien saavuttaminen on vaikeaa. Irlanti näyttää pelkäävän alhaisen yritysverotuksensa puolesta, Luxemburgilla on huolta sijoitusten menettämisestä. Brexit-uhasta johtuen Iso-Britanniassa on jo käyty keskustelua yritysverotuksen alentamisesta jopa 15 prosenttiin.

Ruotsin hallitus esitti huhtikuun lopulla oman 10-kohtaisen toimintasuunnitelmansa. Ruotsin hallitus esitti toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä:

1) Sisällytetään suurempi määrä valtioita kansainvälisten avoimuutta ja tietovaihtoa koskevien toimenpiteiden piiriin.

2) Saatetaan automaattinen tietojenvaihto koskemaan todellisia omistajia.

3) Velvoitetaan veropalvelujen tarjoajat luovuttamaan tietoja.

4) Luodaan maailmanlaajuinen musta lista valtioista, jotka eivät tee yhteistyötä ja esitellään vahvat vastatoimet.

5) Vahvistetaan arvonlisäveropetosten vastaista työtä.

6) Vahvistetaan veronkorotusten negatiivista mielikuvaa.

7) Lisätään veroviranomaisten resursseja.

8) Huolehditaan siitä, että veroasiat tavoittavat myös yhtiöiden hallituksen.

9) Tuetaan kehittyvien valtioiden verohallinnon kehittämistä.

10) Ryhdytään lisätoimiin kansallista veronkiertoa ja pimeää työvoimaa vastaan.

Mielenkiintoista nähdä, miten Suomessa jatkossa edetään. Varmaan on ainakin se, että läpinäkyvyys yritysten verokäytännöissä lisääntyy ja yritykset haluavat selvittää verotukseen liittyvät riskinsä. Veroseuraamusten ennakointi ja edullisimman verotuksellisen vaihtoehdon valinta on kuitenkin laillista ja hyväksyttävää. Ja järkevää.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478