Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee haettavaksi toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Uudella kustannustuella pyritään estämään yritysten konkurssiaallot ja työpaikkojen menetykset. Tavoitteena on edesauttaa yritysten nopeaa toipumista koronakriisistä ja välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi. Suomessa suorien tukitoimien painopiste on ollut tähän asti kehittämistuissa. Tarvitsemme suoraa toimialariippumatonta kustannustukea yritysten toiminnan varmistamiseen lyhyellä aikavälillä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Laki yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla yhdessä työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Tuki haetaan Valtiokonttorista, mikä tuo hakuun nopeutta, toteaa valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

 

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen, tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmasta hakumenettelystä mahdollisimman pian.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa.

 

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämät tuet ovat olleet tarpeellisia, sillä Suomi tarvitsee uutta kasvua ja liiketoimintaa koronakriisistä selviämiseen. On hyvä, että yritykset pyrkivät kehittämään liiketoimintaa myös kriisin aikana. Nyt kun yrityksen kustannuksiin ja akuuttiin tilanteeseen saadaan uusi tukimuoto, on perusteltua sulkea vastaavat haut muualta, sanoo elinkeinoministeri Lintilä.

Lisäksi kunnat myöntävät toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

(Lähde Valtioneuvosto 14.5.2020)

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220