Tulorekisteri helpottaa työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia

Tällä hetkellä työnantajana toimivien yritysten on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista moneen eri paikkaan ja eri aikoihin. Ensi vuoden alusta lähtien työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista ja ansiotuloista vain tulorekisteriin. Sieltä tulonsaaja ja tiedon käyttäjä löytävät jatkossa ajantasaiset tulotiedot.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Ensi vuoden alusta lähtien kaikki palkanmaksajat ilmoittavat tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista ja ansiotuloista ja vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Työnantajan näkökulmasta tulorekisteri helpottaa ilmoitusvelvollisuuksia, kun palkkatiedot on mahdollista ilmoittaa suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin eikä myöskään erillisiä vuosi-ilmoituksia enää tarvita. Tulonsaajan kannalta tulotiedot ovat jatkossa helposti nähtävissä reaaliaikaisesti tulorekisterissä, eikä tulonsaajan myöskään tarvitse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä. Edellä mainittu helpottaa näin ollen myös tiedon käyttäjän, esimerkiksi Kelan, päätöksentekoprosesseja.

Työnantajan valmistautuminen tulorekisteriin

Työnantajat ilmoittavat siis tulorekisteriin tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Suosituksena on, että tiedot annetaan tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä joko automaattisesti teknistä rajapintaa pitkin tai sähköisessä asiointipalvelussa. Paperilla tiedot voi antaa vain erityisestä syystä. Pienyrittäjät ja kotitaloudet voivat edelleen laskea palkkatiedot palkka.fi- palvelussa, josta tiedot lähetään suoraan tulorekisteriin.
Sähköisen asiointipalvelun kautta ilmoitettavia palkkatietoja varten työnantajan talousasioita hoitava taho tarvitsee valtuutuksen. Valtuutuksen voi tehdä jo nyt osoitteessa Suomi.fi. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä tiedot ilmoitetaan joko latauspalvelussa tai verkkolomakkeella.
Jos palkkahallinnon ohjelmasta rakennetaan tekninen rajapinta tulorekisteriin, teknisen rajapinnan käyttöön tarvitaan varmenne. Tämän ilmoituskanavan etuna on, että ilmoittamista ei enää tarvitse erikseen tehdä erillisessä palvelussa, vaan tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin. Varmennetta voi hakea 1.11.2018 alkaen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Fiscalesin asiakkaana huolehdimme palkanlaskennan ja tulorekisteri-ilmoittamisen puolestasi.
Lähteet: www.vero.fi/tulorekisteri/ 

Fiscalesin veroasiantuntija Jukka-Pekka Sirviö
Jukka-Pekka Sirviö
Puh. +358 20 7205 479