Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016 – veroratkaisut


Valtiovarainministeriö julkaisi viime viikolla ehdotuksensa vuoden 2016 talousarvioksi. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2,5 prosenttia vuodelle 2015 budjetoituun verrattuna; verotulojen kehitykseen vaikuttavat niin veropohjien kehitys kuin veroperusteisiin tehtävät muutoksetkin. Talousarvioesitys tulee käsiteltäväksi hallituksen budjettiriihessä 9.–10. syyskuuta.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen mm. erityisesti pieni- ja keskituloisille kohdistetuin työn verotuksen kevennyksin. Työtulovähennystä korotetaan 450 miljoonalla eurolla vuonna 2016 ja lisäksi ansiotuloverotukseen tehdään kuluttajahintaindeksin kehityksen mukainen tarkistus.

Pääomatulojen osalta luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan ja ne säädetään vähennyskelpoisiksi kaikista pääomatuloista – ei vain luovutusvoitoista. Lisäksi asuntolainan korkojen vähennyskelpoinen osuus pienenee aikaisemman päätöksen mukaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja on vuoden 2016 alusta alkaen 55 prosenttia.

Vuonna 2016 toteutettavat verosopeutustoimet kohdistuvat jälleen pääasiassa välilliseen verotukseen: tupakkaveroa, ajoneuvoveroa, jäteveroa ja lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan. Autoverotusta tullaan puolestaan keventämään asteittain hallituskauden aikana yhteensä noin 200 miljoonalla eurolla.

Vuodeksi 2016 otetaan lisäksi määräaikaisena käyttöön mahdollisuus ns. tehokkaaseen katumiseen verotuksessa. Määräaikaisen lain mukaan luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyisi verorikosoikeudellisilta seurauksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puutuneita tuloja tai varoja.

Hallituksen tavoitteleman yhteiskuntasopimuksen kariuduttua jää nähtäväksi, missä määrin ja millä aikataululla hallitus aikoo toteuttaa lähivuosille kaavailemiaan mahdollisia lisäleikkauksia sekä veronkorotuksia – vaihtoehtoina verotulojen kasvattamiseksi on mainittu esimerkiksi asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistaminen kokonaan sekä mm. sähkö-, alkoholi-, tupakka- ja makeisverojen kiristyksiä.

Tässä katsauksessa esitettyjä tietoja tullaan tarkentamaan hallituksen käsiteltyä talousarvioesityksen budjettiriihessä syyskuun alkupuolella.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478