Valtiovarainministeriön työryhmä arvioi eri sijoitusmuotojen verokohtelua

Valtiovarainministeriö on asettanut 2.6.2017 työryhmän selvittämään, miten eri sijoitusmuotojen verokohtelua voitaisiin lähentää ja ajantasaistaa.

Selvitys koskee erityisesti sijoitusrahastoja, säästö- ja sijoitusvakuutuksia sekä kapitalisaatiosopimuksia eli vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisiä sijoitussopimuksia. Lisäksi työryhmä arvioi kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastorakenteiden verokohtelua.

Työryhmän tehtävät: 
- arvioida nykyisen verokohtelun toimivuutta, ajantasaisuutta ja kannustavuutta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuutta
- laatia ehdotus kertamaksullisten eläkkeiden verosääntelystä
- tarkastella ongelmia, joita on havaittu liittyvän rajat ylittäviin tilanteisiin esimerkiksi sijoitusrahastosijoittamisessa
- antaa suosituksia eri sijoitusmuotojen verokohtelun lähentämisestä ja ajantasaistamisesta.

Työ perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan tällä vaalikaudella selvitetään eri sijoitusmuotojen ja kertamaksuisen lisäeläkkeen verokohtelua.

Työryhmä kuulee työnsä aikana ainakin Pörssisäätiötä, Suomen pääomasijoitusyhdistystä ja Osakesäästäjien keskusliittoa.
Työryhmän toimikausi päättyy ensi maaliskuun lopussa.

Työryhmä koostuu seuraavista jäsenistä:

Puheenjohtaja:
Finanssineuvos Jari Salokoski
Valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen
Valtiovarainministeriö

Muut jäsenet:
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi
Valtiovarainministeriö

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
Valtiovarainministeriö

Apulaisprofessori Tomi Viitala
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verotarkastaja Kalle Hirvonen
Verohallinto

Johtaja Lea Mäntyniemi
Finanssiala ry

Lakiasiain johtaja Vesa Korpela
Veronmaksajain keskusliitto ry

Asiantuntijat:
Johtaja Hannu Ijäs
Sosiaali- ja terveysministeriö

Edunvalvontapäällikkö Tuomas Majuri
OP-ryhmä

Sihteeri:
Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola
Valtiovarainministeriö

Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 2.6.2017

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478