Verohallinnon tiedote, 17.3.2016

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyä, veronkantomenettelyä ja kaikkien verojen muutoksenhakua koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Suurimmat vaikutukset tulisivat yritysten ja yhteisöjen verotusmenettelyyn ja erityisesti oma-aloitteisiin veroihin.

Hallituksen esityksen keskeiset muutokset:

•Verotililaki kumottaisiin, ja siinä olleita säännöksiä siirrettäisiin muihin verolakeihin.
•Säädettäisiin uusi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki, jonka keskeisiä muutoksia olisivat
◦ Pidennettyjen verokausien rajaa nostettaisiin: neljänneskalenterivuoden verokauden raja on 100 000 euroa ja kalenterivuoden 30 000.
◦ Oma-aloitteiset verot olisi ilmoitettava sähköisesti. Paperi-ilmoitus hyväksyttäisiin vain erityisestä syystä. Sekä sähköisen että paperi-ilmoituksen määräpäivä olisi kuukauden 12. päivä.
◦ Ilmoituksella oleva virhe korjattaisiin antamalla korvaava ilmoitus, jolla ilmoittaja ilmoittaisi kaikki verokauden tiedot uudestaan.
◦ Myöhästymismaksu ja veronkorotuksen määrääminen ja määrä muuttuisivat. Nykyiset verolajirikkomukset korvautuisivat laiminlyöntimaksulla.
•Kaikkien verolajien verotuksen muuttamista, veron määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset sekä yleiset menettelysäännökset yhtenäistettäisiin. Kaikissa Verohallinnon tehtäväalaan kuuluvissa veroissa muutosta haettaisiin aina tekemällä oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle (ns. ensiaste). Oikaisulautakunnan päätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen.
•Uudessa veronkantolaissa säädetäisiin kaikkien Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Kaikkien verolajien viivästysseuraamuksista säädettäisiin laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478