Verohallinnon yrityksiä tukevat toimenpiteet koronavirustilanteessa

Verohallinto on uutisoinut tukevansa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamien haasteiden vuoksi: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/.

Verohallinnon mukaan

  • yrityksen tuloveroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa
  • ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä
  • ennakkoveron määrään voi hakea muutosta, mikäli tulos näyttää muodostuvan arvioitua pienemmäksi
  • verojen maksujärjestelyä on mahdollista hakea maksuvaikeuksien vuoksi

Yrityksen tuloveroilmoitus

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa Omaveron välityksellä tai paperisella lomakkeella. Lisäaikaa myönnetään erityisestä syystä eli esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Hakemus tulee toimittaa verohallinnolle viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Jos veroilmoitus annetaan myöhässä, voidaan myöhästymismaksu jättää perimättä erityisestä syystä eli esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Pyyntö on tehtävä Omaveron kautta tai puhelimitse.

Ennakkovero

Mikäli tuloksen oletetaan muodostuvan arvioitua alhaisemmaksi, ennakkoveron määrään voi hakea muutosta Omaveron kautta.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Myöhästymismaksu voidaan kuitenkin jättää perimättä erityisestä syystä eli esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Pyyntö tulee tehdä Omaveron kautta tai puhelimitse.

Maksujärjestely

Tilapäisiin maksuvaikeuksiin voi hakea maksujärjestelyä Omaverossa tai puhelimitse. Maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä eli esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Mikäli maksujärjestely raukeaa maksun myöhästymisen vuoksi, on uuden maksujärjestelyn hakeminen mahdollista, kun myöhästyminen on aiheutunut erityisestä syystä eli esimerkiksi sairastumisesta. On mahdollista, että maksujärjestelyihin on tulossa lisää helpotuksia ja näistä verohallinto tiedottaa myöhemmin erikseen.

Asiointi verohallinnossa

Asiointi verohallinnon kanssa tulee hoitaa joko Omaveron kautta tai puhelimitse. Verotoimistossa asiointia tulee välttää, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Fiscalesin veroasiantuntija Maija Skyttä
Maija Skyttä
Puh. +358 20 7205 493