Veroilmoituksen antaminen

Verohallinto on kevään mittaan postittanut vuoden 2013 esitäytettyjä veroilmoituksia koteihin. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on useimmilla toukokuun 7. tai 15. päivä, joten verovelvollisella on aikaa tietojen tarkistamiseen ja täydentämiseen tai korjaamiseen hieman yli kuukausi.  Elinkeinonharjoittajien ja heidän puolisoidensa on palautettava veroilmoituksensa muita aikaisemmin eli jo huhtikuun alussa elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Veroilmoituksen voi palauttaa joko verkossa tai postitse taikka toimittamalla sen verotoimistoon.

Esitäytetyn veroilmoituksen ohessa olevalta verotuspäätökseltä käy ilmi vuoden 2013 verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka verottaja on saanut suoraan. Tiedot saadaan eri lähteistä, esimerkiksi tiedot palkoista työnantajalta, tiedot lainoista sekä niistä maksetuista koroista pankeilta ja tiedot mm. osinkotuloista ja luovutusvoitoista sekä -tappioista välittäjiltä. Useimmiten suoraan ko. lähteistä saadut tiedot ovat tallentuneet oikein, mutta ne on silti syytä tarkistaa.

Kaikki tiedot eivät kuitenkaan kulkeudu automaattisesti esitäytetylle veroilmoitukselle. Näin ollen esimerkiksi vuokratulot on aina muistettava ilmoittaa verottajalle veroilmoituksella. Etenkin vähennysten osalta suurin osa on sellaisia, että ne on muistettava erikseen vaatia. Esimerkiksi tulonhankkimismenojen vähentämistä on vaadittava sekä ansio- että pääomatulojen osalta: verovelvollinen voi vaatia mm. asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneiden matkakulujen vähentämistä. Myös kotitalousvähennystä on vaadittava. Nämäkin tiedot saattavat kuitenkin olla jo esitäytetyllä veroilmoituksella esimerkiksi sen seurauksena, että ne on kirjattu Verohallinnon järjestelmään muutosverokorttia haettaessa.

Esimerkiksi vuokratuloista ja kotitalousvähennyskuluista on täytettävä erillinen liitelomake, jossa ko. tiedot eritellään tarkemmin. Myös sellaisista luovutusvoitoista ja -tappioista, jotka eivät ole kirjautuneet automaattisesti esitäytetylle veroilmoitukselle, tai joista pyydetään antamaan selvitystä, on täytettävä verottajan liitelomake. Erityisen tarkkana kannattaa olla arvopaperitapahtumien kanssa, jos tapahtumia on paljon tai useammalta välittäjältä. Tällöin kaikki tiedot eivät välttämättä ole kirjautuneet suoraan verottajalle tai tieto on voinut kulkeutua virheellisenä.

Tulojen ja vähennysten lisäksi veroilmoituksella on annettava tiedot myös varallisuudesta ja veloista. Verohallinto kerää varallisuustietoja mm. kiinteistöverotusta ja verovalvontaa varten. Vaikka varallisuudella ei olisi vaikutusta verotukseen, on verovelvollisella ilmoitusvelvollisuus myös tältä osin. Kaikkea varallisuutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa ja yleensä esimerkiksi moottoriajoneuvot sekä tavanomainen koti-irtaimisto jäävät ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Monet veroilmoituksen kohdat ovat melko yksinkertaisia tarkistaa ja täydentää tarvittaessa. Kuitenkin tulolajien ja verotukseen vaikuttavien tapahtumien määrän kasvaessa veroilmoituksen täyttäminen monimutkaistuu ja verovelvollisen itse voi olla hankala hahmottaa, mitä kaikkea tulisi ilmoittaa ja miten. Virheellisten tai puutteellisten tietojen antamisesta voi seurata veronkorotus, jonka suuruus riippuu virheen vakavuudesta. Välttyäkseen veroilmoituksen täyttämisen ja tarkistamisen haasteilta verovelvollisen on tarvittaessa suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin voidaan varmistua siitä, että lopullinen verotus toimitetaan oikeiden tietojen perusteella.

Aina edes oikeiden tietojen antaminen ei kuitenkaan riitä, vaan myös verotuspäätöksellä voi ilmetä virheitä. Korjauksia verotukseen voidaan tehdä aina lokakuun loppuun asti, joten verotuspäätös on syytä tarkistaa ajoissa. Tämänkin jälkeen verotukseen voidaan hakea oikaisua vielä seuraavana viitenä vuotena verotuksen päättymisestä.

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474