Verojen maksujärjestelyn edellytykset helpottuvat

Verohallinto tiedottaa, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen on mahdollista 25.3.2020 alkaen.

Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn hakeminen

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, yritys voi hakea helpotettua maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3.2020 alkaen. Jos maksujärjestelyä haetaan aiemmin, käsitellään pyyntö normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Maksujärjestelyn edellytykset

Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos 

  • veroja ei ole ulosotossa
  • kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Maksuaika pitenee ja viivästyskorko alenee

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos maksujärjestely on voimassa.

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä. Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.

  • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
     
  • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
     
  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto ry

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220