Veromuutoksia vuodelle 2015

Vuodenvaihteessa voimaan tuli useita verotusta koskevia muutoksia.TuloverotusTuloveroasteikon ylimmän tuloluokan rajaa alennettiin 100.000 eurosta 90.000 euroon (ns. solidaarisuusvero). Tuloluokan voimassaoloa myös jatkettiin vuoteen 2018 asti. Yli 45.000 euroa vuodessa eläkettä saavilta perittävä kuuden prosentin raippavero pysyy ennallaan.

Ansiotuloverotuksessa valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tuloluokan rajoja tarkistettiin 1,5 prosentilla. Kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä sekä eläketulovähennystä korotettiin hieman.

Pääomatulojen verotusta kiristettiin laskemalla progressioraja 40.000 eurosta 30.000 euroon. Lisäksi yli 30.000 euron pääomatulojen korotettu veroprosentti on vuodesta 2015 alkaen 33 prosenttia. 30.000 euroon asti veroprosentti säilyy ennallaan 30 prosentissa.

Lisäksi lukuisiin vähennyksiä koskeviin säännöksiin tehtiin pieniä muutoksia, mm. asuntolainan korkojen verovähennysoikeus pienenee 65 prosenttiin nykyisestä 75 prosentista. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeutta kavennettiin siten, että niiden omavastuuosuutta korotettiin 600 eurosta 750 euroon, mutta matkakulujen enimmäismäärä on jatkossakin 7.000 euroa. Uutena vähennyksenä otettiin käyttöön tuloverosta tehtävä lapsivähennys, jonka tarkoituksena on tukea pienituloisia lapsiperheitä. Lapsitulovähennys on voimassa määräaikaisena vuoden 2017 loppuun asti.

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettiin jälleen edustusmenojen osalta ja vuoden 2015 alusta alkaen edustusmenoista 50 prosenttia on jälleen vähennyskelpoista tuloverotuksessa. Lisäksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta muutettiin kohti osinkojen verotusta.Perintö- ja lahjaverotusPerintö- ja lahjaverotuksessa veroasteikkoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä Tämän lisäksi ylin, alun perin määräaikaiseksi säädetty vuosina 2013–2015 yli 1 000 000 euron määräisiin perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettava kolmella prosenttiyksiköllä korotettu veroprosentti säädettiin pysyväksi.KiinteistöverotusKiinteistövero kiristyi ja veroprosenttien ala- sekä ylärajoja korotettiin sekä yleisen kiinteistöveron että vakituisten asuinrakennusten veroprosentin osalta.Autovero ja ajoneuvoveroMaahanmuuton yhteydessä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistui kokonaan. Jos ajoneuvo on rekisteröity muuttavien henkilöiden käyttöön tai sen hankinnasta on tehty sitova sopimus ennen lain voimaantuloa, sovelletaan siihen vuoden 2017 loppuun ulottuvaa siirtymäaikaa.

Takseja koskeva verotuki säilyy, mutta tuen määrä puolitettiin ja jatkossa tuen enimmäismäärä on siten 4 800 euroa.

Myös ajoneuvoveroa korotettiin, mutta muutoin veron perusrakenne säilyy ennallaan.Arvonlisävero


Arvonlisäverolakia muutettiin siten, että kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden vientimyynti Ahvenanmaalta Manner-Suomeen on jatkossa arvonlisäverollista.

Metalliromun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 1.1.2015 lähtien.

Lisäksi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myyntimaasäännökset muuttuvat 1.1.2015 lähtien ja lisäksi niitä koskeva raportoinnin ja maksamisen erityisjärjestelmä otetaan käyttöön.


Muut verot


Jäteveron taso nousee 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä. Välillinen verotus kiristyy myös tupakkaveron, liikenne- ja lämmityspolttoaineista suoritettavan veron sekä sähköveron korotusten myötä.

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220