Hallitus on antanut vuoden 2023 tuloveroasteikkoa ja eräitä muita tuloverotusta koskevia muutoksia koskevan hallituksen esityksen HE 153/2022.  Osaa vuonna 2023 voimaantulevista muutoksista on aiemmin käsitelty blogikirjoituksessamme Hallituksen talousarvioesityksen veroratkaisut vuodelle 2023.

Valtion tuloveroasteikko 2023

Valtion tuloveroasteikon rakennetta ja tulorajoja muutetaan sote-uudistuksen ja pelastustoimen uudistukseen perustuvan verotulojen siirron kunnilta valtiolle johdosta. Tulorajoja korotetaan noin 3,5 % indeksitarkistuksen vuoksi. Alla olevista taulukoista voit verrata tulevaa tuloveroasteikkoa nykyiseen asteikkoon.

Valtion tuloveroasteikko 2023 (ehdotettu)

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

0

0

12,64

19 900

2 515,36

19

29 700

4 377,36

30,25

49 000

10 215,61

34

85 800

22 727,61

44

Valtion tuloveroasteikko 2022

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

19 200–28 700

8,00

6,00

28 700–47 300

578,00

17,25

47 300–82 900

3 786,50

21,25

82 900–

11 351,50

31,25

Muita muutoksia henkilöverotukseen

Tieteellisen, taiteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot (tunnustuspalkinnot) ehdotetaan muutettavaksi kokonaan verovapaiksi. Tähän asti tunnustuspalkinnot ovat olleet veronalaisia siltä osin, kun niiden määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Täyttä verovapautta on pitänyt erikseen hakea Valtiovarainministeriöltä.

Työtulovähennys olisi nykyisen 13 % sijaan 12 % siihen oikeuttavista tuloista. Vähennyksen alkamisen nykyinen 2 500 euron alaraja poistettaisiin. Vähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 1 930 eurosta 2 030 euroon. Vuonna 2022 vähennys pieneni 1,96 prosentilla, kun ansiotulojen määrä ylitti 33 000 euroa. Vuonna 2023 työtulovähennyksen määrä pienenisi portaittain 22 000 euroa ylittävältä osalta 2,03 %, ja 70 000 euroa ylittävältä osalta 1,21 %. Lisäksi työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin asteittain 200–600 eurolla 60 vuotta täyttäneiden verotuksessa.

Aiemmin vain kunnallisverotuksessa tehty ansiotulovähennys muuttuisi siten, että se myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa. Vähennys olisi 51 % 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 %. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 3 570 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenisi 4,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta. Samoin aiemmin vain kunnallisverotuksessa tehty perusvähennys myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 3 870 euroa. Jos puhtaan ansiotulon määrä ylittäisi 3 870 euroa, vähennys pienenisi 18 prosentilla ylimenevän tulon määrästä.

Eläketulovähennystä muutettaisiin siten, että nykyisten kunnallisverotuksessa ja valtionverotuksessa erikseen tehdyt vähennykset korvattaisiin yhdellä eläketulovähennyksellä, joka vastaisi nykyistä kunnallisverotuksessa tehtävää eläketulovähennystä.

Rahastopoikkeus

Rahastopoikkeuksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi. Tuloverolakiin ehdotetaan edellä käsiteltyjen lisäksi lisättäväksi vuoden 2023 verotuksessa sovellettava määräaikainen rahastopoikkeus, jonka perusteella tietyille ETA-valtiossa perustetuille tai rekisteröidyille yhteissijoitusyrityksille tai toisessa ETA-valtiossa perustetuille tai rekisteröidyille vaihtoehtorahastoille ei muodostuisi yleistä verovelvollisuutta Suomeen johtopaikan perusteella. Mahdollista pysyvää rahastopoikkeusta selvitetään EU:n valtiontukisääntelyyn kannalta vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksut

Hallitus on antanut myös esityksen HE 179/2022 vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuista. Alla olevasta taulukosta näet ehdotetut vuoden 2023 ja aiemmat vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksujen määrät (%).

 

2023

2022

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

1,50

1,50

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

0,52

0,50

  2 251 500 (2023) / 2 197 500 (2022) euroa ylittävältä

2,06

2,05

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

0,75

0,74

Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

0,52

0,50

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu (liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä)

0,52

0,50

   2 251 500 / 2 197 500 euroa ylittävältä

1,22

1,18

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu

0,52

0,50

   2 251 500 / 2 197 500 euroa ylittävältä

1,52

1,49

 

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 50 540 1635