Verokysymykset ovat olennainen osa taloudellista toimintaa ja osa kaikkia liiketoimintaan liittyviä transaktioita. Kaikki oikeussubjektit, olivatpa ne sitten oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, ovat Suomessa yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisia.

Fiscales on kotimainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiantuntevaa veroneuvontaa muun muassa elinkeinoverotuksen, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen alueilla riippumatta siitä, onko kyse kotimaisesta tai kansainvälisestä tilanteesta. Veroneuvonta on kokonaisvaltaista palvelua, joka pyrkii kartoittamaan asiakkaan veroriskit ja -seuraamukset jo ennakolta. Veroasiantuntijan tarjoama veroneuvonta on paikallaan useimmiten myös jälkikäteen oikaisuvaatimuksissa ja verovalituksissa.

Neuvomme ja autamme asiakkaitamme niin henkilöverotukseen kuin yritysverotukseen liittyvissä kysymyksissä, niin kotimaisissa kuin rajat ylittävissä tilanteissa.

Kotimaisten toimijoiden osalta neuvomme yrityksiä esimerkiksi palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien luomisessa sekä omistus- ja yritysjärjestelyissä. Tämän lisäksi avustamme ja neuvomme tarvittaessa myös verotarkastuksiin liittyvissä tilanteissa. Henkilöverotuksen osalta veroneuvontamme kattaa muun muassa veroilmoitukset sekä muun neuvonnan, liittyi se sitten perintö- ja lahjaverotukseen, kannustinjärjestelmiin tai henkilöosakkaan verotuksen optimointiin.

Kansainvälisissä tilanteissa neuvomme mielellämme kysymyksissä, jotka kohdistuvat kiinteän toimipaikan muodostumiseen, liiketoiminnan aloittamiseen sekä ulkomaisten sivuliikkeiden ja ulkomaalaistaustaisten tytäryhtiöiden toimintaan. Yhtä kaikki avustamme mielellämme kansainvälisen henkilöverotuksen tilanteissa.

Arvonlisä- ja muiden välillisten verojen osalta veroneuvomme pitävät sisällään kysymyksiä koskien kotimaan kauppaa, kiinteistöjen vuokraamisen ja myymisen, sekä kiinteän toimipaikan muodostumisen. Tämän lisäksi tarjoamme veroneuvontaa perustajaurakointiin ja rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden osalta. 

Kokeneet veroasiantuntijamme auttavat mielellään, oli sitten kyseessä veroneuvonta, verosuunnittelu, verojen optimointi tai toimeksiantoihin liittyvien asiakirjojen, kuten testamentin, laatimisessa.