Yrityksen liiketoiminta on dynaamista toimintaa, mikä yrityksen kilpailuasetelman optimoimiseksi edellyttää kulloiseenkin tilanteeseen sopivinta omistus- ja yritysrakennetta. Omistusrakenteella tarkoitetaan sitä, miten yrityksen omistus jakaantuu ja ovatko sen omistajat luonnollisia henkilöitä vai yhteisöjä. Yrityksen toiminnan rakenteilla tarkoitetaan sen organisoitumisen muotoa eli sitä,onko yritys rakentunut konserniksi, eri omistajien omistamiksi yhtiöiksi vai samojen omistajien omistamaksi yhtiöryhmäksi.

Keinoja, joilla omistus- ja yritysrakenteen muutoksia tehdään, nimitetään yritysjärjestelyiksi. Näitä ovat

  • toimintamuodon muutokset
  • omaisuuden siirrot tulolähteestä toiseen
  • yhtiön purkautuminen
  • yhtiön sulautuminen ja jakautuminen
  • liiketoimintasiirto
  • osakevaihto
  • yrityskaupat.

Oikealla ja tarkoituksenmukaisella verosuunnittelulla rakennetaan liiketoiminnallisesti tehokas yhtiökokonaisuus, jonka tuloksentekokyky on aikaisempaa parempi.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa ja muissakin yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.