Katso-tunnistAutumisen tilalle Suomi.fi-valtuudet

Vuoden 2020 lopussa päättyy yritysten mahdollisuus käyttää Katso-tunnistautumista eri asiointipalveluissa. Katso-palvelu on ollut laajasti yritysten sekä yritystä edustavien tahojen käytössä esimerkiksi Verohallinnon, Tulorekisterin, Kelan ja Tullin asiointipalveluissa. Yrityksille Katso-valtuudet ovat yleisimmin näkyneet mm. tilitoimistoille annettujen asiointivaltuuksien muodossa, jolloin tilitoimisto on päässyt antamaan esimerkiksi arvonlisävero-, tulorekisteri- ja veroilmoituksia asiakasyrityksen puolesta. Jatkossa asiointi hoidetaan lähtökohtaisesti Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Valtuuksien päivitys käynnissä

Vaikka kotimaisten yritysten osalta siirtyminen Suomi.fi-valtuuksiin onkin jo hyvin pitkällä, tilitoimistojen ja muiden yrityksiä edustavien tahojen on varmistettava vuoden loppuun mennessä, että uudet valtuutukset ovat kunnossa. Sellaisten yritysten osalta, joilla Suomi.fi-valtuuksia ei ole vielä otettu käyttöön, tilitoimistot sekä muut yritysten puolesta asiointivaltuuksia käyttävät tahot kykenevät hoitamaan siirtymän valtuuspyyntöjen avulla, joten asiakkaille siirtymä pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Valtuutuksiin ja palveluihin voi käydä tutustumassa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sivustolla. 

Suomi.fi-valtuudet käyttöön myös ulkomaisille yrityksille

On myös olemassa merkittävä joukko yrityksiä sekä henkilöitä, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot, tiekunnat, yhteismetsät ja ulkomaiset yritykset. Näille tahoille DVV on avannut virkailijavaltuuttamispalvelun, jonka avulla on mahdollista löytää oikea toimintatapa sellaisille valtuutustilanteille, joissa normaali sähköinen Suomi.fi-valtuutus ei onnistu. Muutokset valtuuksissa voivat tuoda päivitystarpeita myös kansainvälisen verotuksen piirissä oleville asiakkaille, joten siirtymän suhteen on hyvä olla ajoissa hereillä.

Katso-tunnistaminen ja -valtuuttaminen päättyvät vaiheittain ja kukin viranomainen tiedottaa muutoksista omien asiointipalveluidensa osalta. Tarkempia tietoja tarvittavista toimenpiteistä sekä muutosten ajankohdista saa kunkin asiointipalvelua tarjoavan viranomaisen sivuilta.

Valtuuttaminen osana tilitoimistopalveluita

Valtuutusasiat kuuluvat tarjoamiimme taloushallinnon palveluihin, joten asiakasyrityksemme voivat olla levollisin mielin. Huolehdimme tarvittavista toimista Katso-palvelun siirtymän osalta ja varmistamme, että tarvittavat asiointivaltuudet ovat kunnossa myös jatkossa. 

Taloushallinnon asiantuntija Johannes Vuorenpää
Johannes Vuorenpää
Puh. +358 44 716 9779