Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkoja ei voi vähentää enää lainkaan vuodesta 2023 alkaen. Vuoden 2022 verotuksessa vähennykseen oikeuttaa vielä 5 % vuoden 2022 aikana maksetuista koroista.

Korotetut kotitalousvähennykset ja sähkövähennys

Vuoden 2023 verotuksessa kotitalousvähennystä voi saada poikkeuksellisesti alkuvuoden (tammi-huhtikuun) sähkölaskujen perusteella. Myös korotettu kotitalousvähennys kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä (esimerkiksi kotisiivous) sekä öljylämmityksestä luopumiseen töiden kustannuksista on voimassa edelleen vuonna 2023. Korotetun kotitalousvähennyksen määrä 60 % työn kustannuksista taikka 30 % palkoista, ja sen enimmäismäärä on 3 500 euroa. Täyden kotitalousvähennyksen korotukseen oikeuttamattomista kustannuksista (kunnossapito- ja perusparannustöistä) saa, jos yritykselle maksettuja työkustannuksia on vähintään 5 875 euroa €. Jos kotitalousvähennystä haetaan vain sellaisista töistä, jotka oikeuttavat korotettuun vähennykseen 3 500 euroa, täyden vähennyksen saa 6 000 euron yritykselle maksetun työn kustannuksilla.

Voit lukea aiheesta yksityiskohteisemmin blogikirjoituksestamme Korotettu kotitalousvähennys ja sähkövähennys

 

Muutoksia peitellyn osingon verotukseen

Vuoden 2023 alusta alkaen peitelty osinko on 100 % veronalaista ansiotuloa. Aiemmin peitellyn osingon määrästä 75 % on ollut veronalaista ansiotuloa.

Muutos vaikuttanee myös peitellystä osingosta määrättävään veronkorotukseen. Kun veronkorotus lasketaan lisätystä tulosta, sen perusteena on koko peitellyn osingon määrä aiemman 75 % sijaan.

 

Tunnustuspalkintojen verotus

Tieteellisen, taiteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat vuodesta 2023 alkaen verovapaita. Aiemmin tunnustuspalkinnot ovat olleet veronalaisia siltä osin, kun niiden määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Täyttä verovapautta on pitänyt erikseen hakea Valtiovarainministeriöltä.

 

Korotus työtulovähennykseen yli 60-vuotiaille

Verosta tehtävän työtulovähennyksen määrää korotetaan porrastetusti 200–600 eurolla yli 60-vuotiaiden verotuksessa.

 

Ansiotulo- ja perusvähennys

Sote-uudistukseen liittyvän kunnallisveron ja valtionveron veropohjien yhdistämisen vuoksi ansiotulovähennys ja perusvähennys tehdään jatkossa samoin perustein sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Aiemmin vähennykset tehtiin kunnallisverotuksessa.

 

Matkakuluvähennys

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen korotus on voimassa edelleen vuonna 2023. Jos edellytykset sille, että vähennyksen voi tehdä oman auton käytön mukaan täyttyvät, vähennys on 0,30 euroa.

Perhevapaalla verovuoden aikana olleen omavastuuta matkakuluvähennyksessä alennetaan 70 eurolla jokaista täyttä korvauskuukautta kohden, kun hän on saanut vanhempainpäivärahoja.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 44 712 9358