Kansainvälinen arvonlisäverotus

Kansainvälisessä arvonlisäverotuksessa tulee selvittää verotusvaltio

Kansainvälisessä arvonlisäverotuksessa keskeistä on selvittää, missä valtiossa liiketoimi verotetaan. Lähtökohtana kansainvälisessä kaupassa on, että valtio voi verottaa vain omalla alueellaan tapahtuvia liiketoimia. Esimerkiksi Suomen arvonlisäveroa maksetaan vain Suomessa tapahtuvista tavaroiden ja palvelujen myynneistä sekä tavaroiden yhteisöhankinnoista ja maahantuonneista.

Arvonlisäverolaissa on useita säännöksiä siitä, missä tilanteissa myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa. Verotusvaltio määräytyy usein eri tavalla riippuen siitä, onko kyse tavaran vai palvelun kaupasta. Lisäksi siihen vaikuttaa se, ovatko molemmat osapuolet yrityksiä vai onko toinen kuluttaja. EU-valtioilla on pitkälti yhteneväiset säännökset lainsäädännön pohjautuessa arvonlisäverodirektiiveihin.

Mikäli verotus tapahtuu Suomessa, verotus toimitetaan vastaavasti kuin kotimaan kaupassa arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Esimerkiksi liiketoimen verovapaus ja arvonlisäverokannat määräytyvät vastaavasti kuin kotimaisessa tilanteessa. Mikäli verotus tapahtuu toisessa valtiossa, on selvitettävä arvonlisäverosäännösten sisältö kyseisessä myyntivaltiossa.

Yhteisökaupassa EU-valtioiden välillä yhteisöhankinta on veronalaista ja yhteisömyynti verotonta

Yhteisökaupalla tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavarakauppaa eri EU-valtioissa olevien yritysten välillä. Yhteisömyynti on lähtökohtaisesti verotonta. Yhteisöhankinta on puolestaan veronalainen, ja arvonlisäveroa maksetaan ostajan asuinvaltiolle sen arvonlisäverosäännösten mukaisesti. Edellytyksenä edellä mainittujen säännösten soveltamiselle on, että osapuolet ovat arvonlisäverovelvollisia eri jäsenvaltioissa ja että tavara kuljetetaan myyjän kotivaltiosta ostajan kotivaltioon.

Yhteisökaupan tilanteita voi olla erilaisia, koska verotusmaan valinnassa voi osapuolten kotivaltion ohella olla merkitystä tavaran kuljetuksen lähtömaalla ja määränpäällä. EU:ssa myyntimaasäännön kannalta ratkaiseva merkitys on tavaran kuljetuksen lähtövaltiolla.

EU:n ulkopuolelle tapahtuvassa tavaroiden kaupassa maahantuonti on veronalaista ja vienti verotonta

Viennillä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavaroiden myyntiä EU:n alueelta sen ulkopuolelle. Kuljetettaessa tavara suoraan EU:n alueen ulkopuolelle, on vienti verotonta, kun tavaran kuljetuksen tekee joko myyjä, ulkopuolinen kuljetusliike tai ostajana oleva ulkomainen Suomessa arvonlisäverorekisteröimätön yritys.

Maahantuonnilla tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa puolestaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Mikäli maahantuoja on arvonlisäverorekisterissä, se ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron Verohallinnolle. Muissa tilanteissa tulli toimittaa arvonlisäverotuksen.

Palvelujen arvonlisäverotus määräytyy myyntimaasäännösten perusteella

Palvelujen osalta keskeistä on arvioida, mikä on palvelun myyntimaa. Myyntimaa määräytyy palvelun luonteen mukaan, eli mitä palvelua katsotaan myydyn sekä sen perusteella, onko ostajana toinen yritys vai kuluttaja.

Myyntimaan määräytymisestä on toisistaan poikkeavat pääsäännöt ostajan ollessa yritys ja ostajan ollessa kuluttaja. Pääsäännön mukaan kuluttajalle tapahtuva palvelumyynti verotetaan siinä valtiossa, johon myyjä on sijoittunut ja yritykselle tapahtuva palvelumyynti verotetaan siinä valtiossa, johon ostaja on sijoittunut. Tällaisessa yritysten välisessä myynnissä tulee usein sovellettavaksi käännetty verovelvollisuus, jolloin ostaja suorittaa arvonlisäveron myyjän puolesta.

Palvelun myyntimaata koskevista pääsäännöistä on kuitenkin paljon poikkeuksia ja palvelun myyntimaa sekä velvoitteiden sisältö tulee jokaisessa tapauksessa selvittää palvelun luonteen ja ostajan aseman mukaan.

Asiantuntijamme auttavat

Arvonlisäverotuksen kansainväliset kysymykset ovat usein hyvin haastavia. Niiden hallitseminen on kuitenkin keskeistä, jotta liiketoimintaketjut voidaan muodostaa tehokkaalla tavalla, ja jotta verotuksen velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Kansainvälisessä kaupassa myyjän on syytä tarkistaa, aiheutuuko myynnistä velvoitteita rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kohdemaahan.

Asiantuntijoillamme on kattava kokemus kansainvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksistä ja lisäksi muiden valtioiden arvonlisäverotusta koskevissa kysymyksissä apunamme on maailmanlaajuinen Nexia International -verkosto.

Kansainvälinen arvonlisäverotus – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.