Muutto ulkomailta

Ulkomailta Suomeen muuttaessa on hyvä selvittää, onko muutolla jotain verotuksellista vaikutusta. Suomeen muutto voi aiheuttaa muutoksen henkilön verovelvollisuusasemassa ja sillä voi olla vaikutusta yksittäisten tulojen verottamiseen. Toisaalta, vaikka henkilön verovelvollisuusasemassa ei tapahtuisikaan muutosta ja tuloja verotettaisiin samalla tavoin kuin ennen muuttoa, syntyy verovelvolliselle muuton yhteydessä vähintäänkin ilmoitus- ja rekisteröimisluonteisia velvoitteita. Nämä on syytä hoitaa, jotta verotusmenettely sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Miksi muutto suomeen tapahtuu ja mitä se verotuksellisesti tarkoittaa?

Verotuksen näkökulmasta olennaista on miettiä ja tarkastella, miksi Suomeen muutetaan. Henkilön verovelvollisuusasema määräytyy aina tosiasiallisen tilanteen perusteella ja merkitystä on muun muassa sillä, onko muutto Suomeen tilapäinen vai pysyväluonteinen, ja mikä on Suomessa oleskelun tarkoitus.

Tilapäinen muutto ulkomailta Suomeen ei yleensä aiheuta muutosta henkilön verovelvollisuusasemassa Suomessa. Henkilöstä ei tule yleisesti verovelvollista Suomessa, mikäli verovelvollisen varsinaisen asunnon ja kodin ei katsota siirtyvän muuton yhteydessä ulkomailta Suomeen, eikä hänen yhtäjaksoinen oleskelunsa Suomessa ylitä kuutta kuukautta. Rajoitetusti verovelvollinen henkilö on velvollinen maksamaan veroa Suomeen vain täältä saamistaan tuloista.

Sen sijaan, mikäli henkilön varsinainen asunto ja koti siirtyvät muuton yhteydessä Suomeen tai hänen yhtäjaksoinen oleskelunsa Suomessa ylittää kuusi kuukautta, muuttuu hänen Suomen verovelvollisuusasemansa rajoitetusta yleisesti verovelvolliseksi. Yleisesti verovelvollinen henkilö on verovelvollinen Suomeen maailmanlaajuisista tuloistaan, joten verovelvollisuusaseman vaihtumisella voi olla huomattava merkitys verotuksellisesti.

Muuton verotukselliset vaikutukset kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa verotuksellisten ongelmatilanteiden välttämiseksi ja kartoittaa tilanne mahdollisimman pitkälle mieluiten jo ennen muuttoa.

Muuton yhteydessä pohdittavia asioita

Alla on esimerkkiluettelo asioista, joita olisi hyvä pohtia muuton yhteydessä.

  • Minkälainen muutto on kyseessä ja mistä syystä se tehdään?
  • Mitä rekisteröintejä ja ilmoituksia on tehtävä Suomessa ja toisessa valtiossa muuton yhteydessä?
  • Mitä tapahtuu verovelvollisuusasemalle Suomessa ja toisessa valtiossa?
  • Miten tuloja verotetaan muuttovuonna ja sen jälkeen Suomessa ja toisessa valtiossa?
  • Miten ja missä laajuudessa veroilmoitus täytyy antaa Suomeen ja toiseen valtioon?
  • Mitä tapahtuu sosiaaliturvalle?

On huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa asettua Suomeen, kun verotusta koskevat asiat ovat hallinnassa jo muuton hetkellä. Meillä on useiden vuosien kokemus kansainvälisestä henkilöverotuksesta ja erinomaiset kontaktit muihin maihin Nexia International -verkostomme kautta. Paras neuvo onkin olla pelkäämättä pyytää apua ja ottaa rohkeasti yhteyttä – apua on tarjolla.

Lue lisää verovelvollisuuden merkityksestä verotuksessa.

Muutto ulkomailta – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
tax manager
+358 50 540 1635