Varainsiirtoverotus

Ostaessasi kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin, olet ostajana velvollinen suorittamaan hankinnastasi varainsiirtoveroa. Arvopaperin, esimerkiksi noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeen, luovutuksessa varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Veron perusteeseen lasketaan myös myyjän hyväksi tuleva suoritus tai suoritusvelvoite, joka on luovutussopimuksen ehtona. Suorituksella tai suoritusvelvoitteella tarkoitetaan esimerkiksi kaupan kohteena olevan yhtiön velan maksamista tai ostajan sitoutumista kyseisen velan maksuun.

Asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksessa suoritettavan veron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Veroa maksetaan myös yhtiölainaosuuden määrästä. Kiinteistön ja rakennuksen luovutuksessa vero on 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Milloin varainsiirtovero suoritetaan ja ilmoitus tehdään?

Varainsiirtovero on oma-aloitteinen vero eli verovelvollisen tulee itse laskea veron määrä ja huolehtia veron maksusta ajallaan. Pääsääntöisesti vero tulee suorittaa ja ilmoitus antaa kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta. Kauppahinnan maksamisen ajankohta tai omistusoikeuden siirtymisajankohta eivät vaikuta tähän määräaikaan jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta.

Jos asunto-osake kuitenkin ostetaan kiinteistönvälittäjän välityksellä, vero suoritetaan jo kaupanteon yhteydessä ja kiinteistönvälittäjä antaa varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle.

Uuden, rakennusvaiheessa olevan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa varainsiirtovero maksetaan ja varainsiirtoveroilmoitus annetaan puolestaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt. Uudiskohteissa omistusoikeus siirtyy yleensä rakennuksen valmistuttua.

 
Kiinteistön luovutuksesta annetaan veroilmoitus ja maksetaan varainsiirtovero Verohallinnolle ja haetaan lainhuutoa Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta.

Milloin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoveroa suoritetaan vastikkeellisista luovutuksista, joten lahjana, perintönä tai testamentilla saatu omaisuus jää varainsiirtoverotuksen ulkopuolelle.

Ensiasunnon ostosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos ostaja hankkii omistukseensa vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta rakennuksesta ja ryhtyy käyttämään huoneistoa tai rakennusta omana vakituisena asuntonaan. Ostajan on lisäksi oltava 18-39-vuotias eikä hän ole saanut aikaisemmin omistaa vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista.

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa myöskään pörssin kautta toteutetuista arvopaperikaupoista.  

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä veroasiantuntijoihimme kaikissa varainsiirtoveroa koskevissa asioissa. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa autamme tarvittaessa laatimaan ennakkoratkaisuhakemuksen tai hakemuksen liikaa suoritetun varainsiirtoveron palauttamiseksi.

Varainsiirtoverotus – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
tax manager
+358 44 712 9358