Henkilöstön kannustinjärjestelmät

Hyvä yritys huolehtii, että työntekijät ovat motivoituneita ja haluavat pysyä juuri kyseisen yrityksen työntekijöinä – onhan motivoitunut henkilöstö yrityksen yksi suurimmista voimavaroista. Yritys voi vaikuttaa henkilöstönsä motivaatioon ja työn miellekyyteen erilaisilla henkilöstölle tai avaintyöntekijöille suunnatuilla kannustinjärjestelmillä. Hyvin suunniteltuna kannustinjärjestelmä motivoi ja sitouttaa työntekijät panostamaan ja puhaltamaan yhteen hiileen koko yritystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Erilaisia kannustinjärjestelmiä

Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmän muotoja on erilaisia ja verotus vaihtelee ja on riippuvainen valitusta palkitsemisen muodosta. Kannustinjärjestelmä voi olla luonteeltaan rahallinen esimerkiksi korvaus tulospalkkion tai bonuksen muodossa taikka osakepohjainen esimerkiksi henkilöstölle suunnatun osakeannin, osakepalkkion tai työsuhdeoption muodossa taikka näiden yhdistelmä ns. synteettisen option muodossa. Eräänlaisena kannustinjärjestelmän muotona voidaan mainita myös työpanososinko. Tapauksessa kuin tapauksessa on hyvä selvittää veroseuraamukset jo etukäteen ja selvittää muun muassa muodostuuko työntekijälle veronalainen etu, kuinka suuri veronalainen etu mahdollisesti olisi ja millä hetkellä veronalaista etua verotetaan.

Useimmiten, varsinkin osakeperusteisissa kannustinjärjestelmissä, palkkion määrä on kytketty yhtiön osakkeen arvon kehittymiseen tai johonkin muuhun tunnuslukuun kuten esimerkiksi. liikevaihdon tai liikevoiton kasvuun. Toisin sanoen työntekijän palkkio on sitä suurempi, mitä suuremmaksi osakkeen tai tunnusluvun arvo nousee. Hyvä on kuitenkin muistaa, että tämä tarkoittaa yhtä lailla useimmiten myös työntekijälle realisoituvien verojen kasvua. Kannustinjärjestelmiä rakennettaessa tuleekin työntekijöiden näkökulma myös huomioida sekä tiedottaa heille, mitä se käytännössä tarkoittaa, heidän osaltaan, jos he kannustinjärjestelmään liittyvät. Yllätysmätkyjä ei kukaan halua, vaikka palkkion saisikin.

Varsinaisten tuloverojen lisäksi oman selvitettävän kokonaisuutensa muodostaa sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksuista käytetään yleisesti nimitystä myös ”sivukulut” ja näitä ovat mm. työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Tämä kokonaisuus herättää usein kysymyksiä ja aiheuttaa päänvaivaa eikä tilanne olekaan yksiselitteinen sillä velvollisuus pidättää riippuu tilanteesta ja kannustinjärjestelmään sisältyvästä palkitsemisen muodosta. Sosiaalivakuutusmaksujen osalta vaihtelua esiintyy muun muassa sen suhteen tuleeko työnantajan periä sairausvakuutusmaksu ja onko veronalainen etu päivärahamaksun, työeläkevakuutusmaksun ja/tai työttömyysvakuutusmaksun alainen.

Mikä kannustinjärjestelmä sopii sinun yrityksellesi? Miten me voimme auttaa?

Kannustinjärjestelmä on usein monitahoinen ja aikaavievä prosessi, mikä on syytä suunnitella ja rakentaa alusta asti kunnolla. Ns. kannustinjärjestelmän sudenkuoppiin ei kannata kaatua ja kaikista asioista kannattaa olla tietoinen mahdollisimman hyvin etukäteen. Esimerkiksi osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä omistajan on hyvä tiedostaa, että hänen omistusosuutensa pienenee ja osa osingoista jaetaan lähtökohtaisesti jatkossa työntekijöille.

Meillä on laaja-alainen monien vuosien kokemus niin verotuksesta, arvonmäärityksestä kuin kirjanpidosta, ja asiantunteva tiimimme auttaa mielellään yritystänne sille sopivan kannustinjärjestelmän rakentamisessa aina suunnitteluvaiheesta verotuksen mahdollisiin riitatilanteisiin saakka.   

Sopivan kannustinjärjestelmän rakentamisen jälkeen kannattaa päivittää tai laatia osakassopimus.

 

Henkilöstön kannustinjärjestelmät – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
tax manager
+358 50 540 1635