Verosuunnittelu

Rationaalinen verovelvollinen pyrkii selvittämään tilanteensa ja päämääränsä, kartoittamaan riskit sekä valitsemaan lain sallimista vaihtoehdoista sen, joka vastaa kokonaisuudessaan parhaiten verovelvollisen tavoitteita. Tämä on mahdollista verosuunnittelun avulla. Pysymällä oikeudellisen normiston puitteissa verovelvollinen voi valita itselleen useasta sallitusta vaihtoehdosta sellaisen, josta aiheutuu pienin verorasite.
On kuitenkin huomattava, että verosuunnittelulla voi olla myös jokin muu päämäärä kuin verojen minimointi.

Omistajayrittäjien verosuunnittelu koostuu sekä yrittäjän omasta henkilökohtaisesta verotuksesta että yrityksen verotuksesta. Verosuunnitteluun liittyy tällöin usein kokonaisverorasituksen laskentaa, hallintaa ja optimointia. Varsinaiseen verosuunnitteluun vaikuttaa esimerkiksi omistajayrittäjän rahantarve sekä tavoitteet niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä ja optimaalisen varojen nostotavan rakentaminen.

Rajat ylittävissä tilanteissa verosuunnittelulla pyritään useimmiten kaksin- tai jopa monenkertaisen verotuksen sekä tulkintakonfiliktien välttämiseen. Kansainväliseen verosuunnitteluun vaikuttaa ennen kaikkea se, missä valtiossa asutaan ja toimitaan sekä se, miten toimintaa rahoitetaan ja miten mahdolliset voitot tai tappiot hyödynnetään.

Verosuunnittelussa ei ole kyse veronkierrosta tai verovilpistä niin kauan kuin verosuunnittelu noudattaa säädettyjä lakeja ja mahdolliselle järjestelylle on olemassa riittävät liiketaloudelliset perusteet eikä järjestelyssä tavoitella ko. transaktiolle vieraita veroetuja. Verosuunnittelun tarkoituksena ei siten ole veron kiertäminen tai veron välttäminen. Joissain tilanteissa rajanveto hyväksyttävän verosuunnittelun ja kielletyn veron kiertämisen välillä voi kuitenkin olla tulkinnanvaraista.

Onnistuneessa verosuunnittelussa on otettava huomioon verovelvollisen yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Mitään yleistä ohjetta tai neuvoa on tämän vuoksi miltei mahdoton antaa. Paras lopputulos saavutetaan kääntymällä osaavan veroasiantuntijan puoleen ja suunnittelemalla toimet yhdessä.

Verosuunnittelu – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.