Osakevaihto

Osakevaihto mahdollistaa toimivan yritysrakenteen luomisen

Yrittäjä saattaa löytää itsensä tilanteesta, jossa yritys tekee hienoa tulosta, mutta jostain syystä yrittäjä saa henkilökohtaiseen käyttöönsä vain huomattavan pienen osan tästä menestyksestä. Syy ei monesti ole Suomen verotuksen korkeassa tasossa vaan kyse saattaa olla vain epätarkoituksenmukaisesta yritysrakenteesta. Me Fiscalesissa haluamme turvata asiakkaidemme yritystoiminnan jatkuvuuden. Siten pidämme tärkeänä tehtävänämme parhaan mahdollisen yritysrakenteen selvittämistä ja tässä yritysjärjestelyt ja erityisesti osakevaihto on usein oivallinen väline.

Osakevaihto on veroneutraali järjestely, jossa muodostetaan konserni

Osakevaihdossa yrittäjä luovuttaa yrityksensä osakkeet uudelle yhtiölle. Vastineeksi tästä yrittäjä saa omistukseensa puolestaan tuon uuden yhtiön osakkeita. Siten osakevaihdon myötä yrittäjä omistaa yrityksensä välillisesti eli uuden yhtiön kautta konsernimuodossa.

Osakevaihto on yksi tuloverotuksessa neutraalisti kohdeltavista yritysjärjestelyistä. Siten osakevaihdossa ei tule tuloveroja maksettavaksi, vaikka osakkeiden omistus vaihtuukin. Uusi yhtiö maksaa hankkimistaan osakkeista varainsiirtoveron normaalisti.

Osakevaihto voi toimia riskienhallinnan välineenä ja ensiaskeleena rahoitusneuvotteluja ja työntekijöiden sitouttamista varten

Monesti yrityksessä on ydinliiketoiminnan lisäksi muutakin varallisuutta ja toimintoja. Osakevaihdon tai muun yritysjärjestelyn kautta on mahdollista eriyttää yhtiön varallisuutta ja vastuita eri yksiköihin, jolloin esimerkiksi kertyneet voittovarat voidaan saada turvaan operatiivisen liiketoiminnan riskeiltä. Tämä eriyttämisen mahdollisuus on tärkeä riskienhallinnan väline ja sen merkitystä tulisi arvioida muun muassa toiminnan laajentamistilanteissa.

Osakevaihdolla voidaan saavuttaa mahdollisia tulevaisuuden rahoitusneuvotteluja ja yrityskauppoja ajatellen toimivampi yritysrakenne. Osakevaihdon myötä yritykseen voidaan jättää vain toiminnan kannalta keskeiset varat, mikä on sijoittajien kannalta selkeämpää ja mahdollistaa heidän mukaantulonsa pienemmällä sijoituksella.  Muodostuva konsernirakenne saattaa mahdollistaa myös verotehokkaan tavan luopua liiketoimintayhtiön osakkeista yrityskauppatilanteessa.

Harkittaessa avainhenkilöiden sitouttamista osakeomistusten kautta on tärkeä selvittää, mikä on se toiminta ja toimintaan liittyvä varallisuus, johon työntekijän panos vaikuttaa. Tämä on tärkeää jo pelkästään sen vuoksi, että voidaan varmistaa työntekijällä olevan taloudelliset mahdollisuudet hankkia osuus yhtiöstä, kun hänen ei tarvitse maksaa osuutta yhtiön yritystoimintaan kuulumattomista varoista. Yritysjärjestelyllä eli esimerkiksi osakevaihdolla voidaan varmistaa, että työntekijän sitouttaminen voidaan tehdä sekä yrittäjän että työntekijän kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Osakevaihto mahdollistaa yrityksen tuloksentekokyvyn hyödyntämisen osinkojen verotuksessa

Yrittäjä voi saada kevyemmin verotettua osinkoa (7,5 prosenttia) vuosittain jopa 150.000 euroa. Vaikka tuo kevyemmin verotettavan osingon määrä määräytyy yrityskohtaisesti lain säännösten perusteella, on myös yrittäjän mahdollista vaikuttaa siihen. Hyvin suunniteltu yritysrakenne ja siihen johtava yritysjärjestely antaa mahdollisuuden esimerkiksi hyvän tuloksen huomioimiselle kevyesti verotettavan osingon määrässä.

Osakevaihto on asianmukaisesti toteutettuna tärkeä keino yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa

Jos et ole muutamaan vuoteen käynyt läpi yrityksesi toiminnan kokonaisverotusta eli yrityksesi ja sinun yhteensä maksamienne verojen määrää, suosittelemme lämpimästi asian äärelle pysähtymistä hetkeksi. Kokonaisuuden miettiminen on hyvin ajankohtaista myös silloin, kun tarkoituksena on toiminnan laajentaminen tai työntekijöiden sitouttaminen.  

Osakevaihto voi mahdollistaa yritysrakenteen muokkaamisen yrittäjän kannalta huomattavasti kannattavampaan muotoon. Osakevaihdon veroneutraalisuus edellyttää kuitenkin tarkkojen verosäännösten noudattamista ja huolellista dokumentointia. Siten suosittelemme aina ennen järjestelyyn ryhtymistä ennakkoratkaisun hakemista ja kokeneen asiantuntija-avun hyödyntämistä. Meillä Fiscalesissa on hyvin syvällinen ja pitkäaikainen osaaminen yritysjärjestelyistä ja osakevaihdosta. Poikkeuksellisen vahvan verotuksellisen sekä taloudellisen osaamisemme myötä saat meistä vahvan kumppanin toimivan yritysrakenteen luomiseksi.

Osakevaihto – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.