Yrityksen arvonmääritys

Mihin yrityksen arvonmääritystä tarvitaan?

Oletko myymässä tai luopumassa yrityksestäsi, lahjoittamassa yrityksen osakkeita, tekemässä yritysjärjestelyä, suunnittelemassa sukupolvenvaihdosta tai muuten vain kiinnostunut yrityksesi arvosta? Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa arvonmääritys – asiantuntijan johtopäätös yrityksen arvosta – tulee tarpeeseen, mikäli kyse on muusta kuin julkisesti noteeratusta yrityksestä.

Olennaista arvonmäärityksen osalta on kartoittaa, että mitä tarkoitusta varten arvonmääritys halutaan tehtäväksi ja mitä tarkalleen ottaen ollaan ostamassa, lunastamassa, myymässä tai lahjoittamassa. Tärkeää on ymmärtää, mitä arvoa haetaan, missä olosuhteissa ja kenelle.

Yrityskaupoissa ja erilaisissa yritysjärjestelyissä arvonmääritys toimii ostajan ja myyjän välisten neuvottelujen pohjana ja tukena, ja usein myös mahdollisten veroseuraamusten kartoittajana. Sukupolvenvaihdostilanteissa sekä erilaisissa lahjoitus- ja perintötilanteissa arvonmääritystä käytetään ensisijaisesti eri vaihtoehtojen vertailemisessa ja veroseuraamusten analysoinnissa. Ositusjärjestelyt avioeron sattuessa edellyttävät usein yrityksen arvonmääritystä oikeudenmukaisen osituksen suorittamiseksi.

Mitä arvo on, miten yrityksen arvo määritellään?

Arvo ei ole tosiasia, vaan mielipide. Se on mielipide joko todennäköisemmästä hinnasta, joka maksettaisiin varallisuuserästä omistuksen vapaassa vaihdossa, tai mielipide varallisuuserän omistamisesta saatavasta taloudellisesta hyödystä.

Arvoa ei saa sekoittaa hintaan; hinta on määrä, joka varallisuuserästä on pyydetty, tarjottu tai maksettu. Erilaisilla arvonmääritysmenetelmillä ja niissä käytetyillä oletuksilla saadaan eri arvoja ja olennaista on tietää ja ymmärtää, miten laskea ja määrittää arvo missäkin tilanteessa. Yrityksen arvon määrittämisen lähtökohtana on käyvän arvon periaate. Käyvälle arvolle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä mittaria. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä todennäköistä luovutushintaa, jonka ostaja olisi siitä valmis maksamaan.

Liiketaloustieteelliset arviot perustuvat moniin harkinnanvaraisiin tekijöihin, ja yrityksen arvoon vaikuttavat osapuolten subjektiiviset arviot yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tulevasta kehityksestä.  Loppujen lopuksi yrityksen liiketaloudellinen arvo määräytyy markkinoilla, kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Yrityksen ja sen omistamien hyödykkeiden arvon määrittämiseen liittyy erityistä problematiikkaa toisaalta sen johdosta, että toimivan yrityksen arvo ei yhdy sen erikseen hinnoiteltavissa olevien osien arvoon, ja toisaalta sen johdosta, että yksittäisellä hyödykkeellä on arvoa vain tietyssä prosessissa, joskus jopa vain tietylle käyttäjälle. Toimintamahdollisuudet, organisointi ja liiketoiminnan asiantuntemus aikaansaavat joko lisäarvoa tai menetyksiä; syntyy siis abstrakteja arvoja, kuten goodwill- ja badwill-arvot.

Strategisessa analyysissä otetaan huomioon erityisesti yrityksen keskeiset riskitekijät. Tilinpäätöstietojen analysoinnilla pyritään arvioimaan yrityksen kannattavuus sekä varallisuus- ja rahoitusasema. Tulevaisuuden arvioinnissa ennakoidaan yrityksen odotettu taloudellinen menestyminen.

Muiden kuin julkisesti noteerattavien yritysten arvoa ei voida määritellä kaavamaisesti. Eritoten pk-sektorilla ns. perheyritysten arvonmääritys on tehtävä yrityskohtaisesti kunkin yrityksen ominaispiirteet huomioiden.

Yksinkertainen tapa arvioida yrityksen arvoa on laskea sen nettovarallisuuden arvo eli substanssiarvo, jossa keskitytään yrityksen nykyisen velattoman omaisuuden tämän hetkisen käyvän arvon määrittämiseen. Substanssiarvo kuvaa sitä rahamäärää, joka jäisi jäljelle yritystä lopetettaessa. Kun arvonmäärityksessä huomioidaan yrityksen liiketoiminnan tulevien tuottojen nykyarvo, saadaan tuottoarvo, jonka lähtökohtana on liiketoiminnan jatkuva harjoittaminen (going concern).

Kukin yksittäinen arvonmääritystilanne ratkaisee, miten arvo määritellään ja mitä arvoa voidaan pitää parhaana laskennallisena vastineena yrityksen arvolle.

Yrityksen arvonmääritys – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
senior tax partner, KHT
+358 500 789 220