Tilintarkastuspalvelut ja muut varmennuspalvelut

Lakisääteisestä tilintarkastuksesta

Tilintarkastus on lakisääteistä yhteisöjen ja säätiöiden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta. Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös ja muu taloudellinen informaatio antavat oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnasta. Yhteisön hallinnon tarkastaminen, toimintaan liittyvien riskien ja sisäisen valvonnan sekä tarkkailujärjestelmän arviointi sisältyvät tilintarkastukseen.

Millaista palvelua on tilintarkastus?

Vaikka tilintarkastaja palvelee ensisijaisesti yhteisöä ja yhteisön omistajia, tilintarkastus palvelee samalla monia muitakin sidosryhmiä. Tilintarkastuksen tehtävä on varmistaa, että tarkastettava yritys täyttää kaikki lakisääteiset velvoitteensa; tilintarkastus on laillisuusvalvontaa.

Ammattitaitoinen tilintarkastaja pyrkii suunnittelemaan ja suorittamaan tilintarkastuksen huolellisesti tavoitteenaan kohtuullinen varmuus siitä, että tarkastettavan yrityksen tilinpäätökseen ei sisälly olennaisia virheitä tai puutteita, kirjanpito on oikein ja hallinto asianmukaisesti hoidettu.

Parhaimmillaan tilintarkastaja on yritykselle riippumaton ja luotettava keskustelukumppani, joka auttaa suotuisan liiketoimintaympäristön luomisessa. Tilintarkastus ei luo mielenrauhaa pelkästään omistajille, vaan myös esimerkiksi rahoittajille, yhteistyökumppaneille, viranomaisille ja tavarantoimittajille. Arvioitaessa yhteisön toiminnan jatkuvuutta ja luottokelpoisuutta, tilintarkastettu tilinpäätös on luotettava instrumentti päätöksenteolle ja saattaa näkyä jopa yritykselle saatavan rahoituksen hinnassa. Luottamus tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen lisääntyy tilintarkastuksen ansiosta huomattavasti.

Tilintarkastuksen ohella muita varmennustoimeksiantoja ovat ns. yleisluonteinen tarkastus mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon ja muut varmennustoimeksiannot liittyen esimerkiksi tulevaisuuden taloudelliseen informaatioon. Liitännäispalveluna tilintarkastajat  palvelevat asiakkaitaan suorittamalla taloudelliseen informaatioon kohdistuvia erikseen sovittuja toimenpiteitä kuten esimerkiksi erilaisten tilitysten tarkastaminen.

Tilintarkastaja antaa myös erilaisia raportteja ja lausuntoja taloudellisesti tärkeissä erityiskysymyksissä. Tilintarkastajan asiantuntemusta ja riippumatonta asemaa käytetään laajasti hyväksi liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Miten tilintarkastaja toimii?

Tilintarkastaja noudattaa ammattieettisiä periaatteita sekä hyvää tilintarkastustapaa suorittaessaan tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä.

Tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja ammatillinen kriittisyys säilyttäen sekä huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen.

Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tehtäviä suorittaessaan.

Miksi valitsisit meidät?

Tutustumme asiakkaan liiketoimintaan tapauskohtaisesti ja pyrimme tuntemaan asiakkaan toiminnan aidosti. Tuomme lisäarvoa asiakkaalle ja lakisääteisten tilintarkastusten lisäksi teemme myös erityistilintarkastuksia ja asiantuntijalausuntoja.

Vahvuutenamme on auktorisoitujen tilintarkastajien todellinen osallistuminen varsinaiseen tilintarkastustyöhön.

Palveluamme määrittävät laatu, asiantuntemus ja kokemus. Palvelemme mielellämme kaikkia yhteisöjä ja otamme tällä hetkellä vastaan uusia asiakkaita. Asiakkainamme on yrityksiä pienistä suuriin. Meillä on kokemusta myös yleisen edun kannalta merkittävistä yhtiöistä sekä yhdistyksistä, säätiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä.

Kuulumme myös kansainväliseen Nexia International -verkostoon, jonka sisäisen laadunvalvonnan avulla varmistumme jatkuvasti tilintarkastustoimenpiteiden hyvästä laadusta.

Tilintarkastuspalvelut ja muut varmennuspalvelut – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
senior tax partner, KHT
+358 500 789 220