Perintöverotus ja lahjaverotus

Kun henkilö tai yritys antaa vastikkeetta omaisuuttaan toiselle, lahjansaajan tulee maksaa lahjaveroa. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa alle 5.000 euron lahjoista. Kolmen vuoden aikana lahjanantajan samalle saajalle antamien lahjojen arvo lasketaan yhteen, kun tarkastellaan, ylittyykö 5.000 euron raja.

Lahjaverotuksen alaisesta lahjasta tulee antaa lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Lahjaveroilmoituksen laiminlyönnistä tai virheellisestä lahjaveroilmoituksesta voidaan määrätä veronkorotus tai myöhästymismaksu.

Henkilön menehtyessä hänen perillisensä tai testamentinsaaja maksaa perintöveroa, joka määrätään perukirjan perusteella. Perukirja tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Lahjaveron ja perintöveron määrä määräytyy progressiivisen veroasteikon mukaisesti. Saajat on jaettu kahteen veroluokkaan (I ja II) siten, että lähisukulaisiin sovelletaan matalampaa veroasteikkoa kuin muihin. Muun muassa lahjanantajan tai perinnönjättäjän puoliso ja alenevassa polvessa olevat jälkeläiset maksavat perintöveroa ja lahjaveroa alemman, I, veroasteikon mukaan, jonka mukainen lahjavero on enimmillään 17 prosenttia ja perintövero puolestaan enimmillään 19 prosenttia. II veroluokassa lahjavero ja perintövero ovat kumpikin enimmillään 33 prosenttia.

Lahjaverotusta ja perintöverotusta voidaan suunnitella etukäteen

Perintöverotusta ja lahjaverotusta voidaan suunnitella monin eri tavoin. Keskeisin verosuunnittelukeino yrittäjäperheissä on sukupolvenvaihdos. Lahjan tai perinnön verotusta voidaan kuitenkin optimoida ja suunnitella myös muissa tilanteissa.

Perintöverotuksessa keskeinen verotuksen suunnittelukeino on verotuksen huomioiminen testamenttia laadittaessa. Esimerkiksi perinnönjättäjän aviopuoliso tai rekisteröity kumppani saavat tehdä 90.000 euron suuruisen puolisovähennyksen ja perinnönjättäjän alaikäiset lapset kukin 60.000 euron alaikäisyysvähennyksen perinnön määrästä ennen veron määräämistä.

Lahjaverotuksessa keskeinen suunnitteluväline ovat lahjanluonteiset kaupat, joissa lahjansaaja maksaa omaisuudesta vastiketta, mutta alle omaisuuden käyvän arvon. Mikäli maksettu kauppahinta on yli 75 % kaupan kohteen arvosta, ei lahjaveroa määrätä. Yleensä myös omaisuuden, erityisesti osakkeiden, arvostaminen on olennainen osa lahjaverosuunnittelua. On syytä huomata, että myös lahjanluonteisessa kaupassa voidaan soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Myös kansainvälinen verotus tarjoaa suunnittelumahdollisuuksia perintö- ja lahjaverotuksen alalla.

Pitkäaikainen lahjavero- ja perintöverosuunnittelu on järkevää

Yrittäjien ja muiden varakkaiden yksityishenkilöiden kannattaa ryhtyä suunnittelemaan omaisuuden siirtämistä seuraavalle sukupolvelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kokemuksemme mukaan pitkäaikaisella perintö- ja lahjaverosuunnittelulla voidaan välttää moninkertainen lahja- tai perintöverotus ja myös vaikuttaa tehokkaammin omaisuuden siirtymiseen halutulla tavalla.

Fiscalesilta apu jokaiseen lahjaverotuksen ja perintöverotuksen kysymykseen

Fiscales tarjoaa apua lahjaverotuksen ja perintöverotuksen kanssa jokaisessa tilanteessa, oli kyse sitten yksittäisten lahjakirjojen tai lahjaveroilmoitusten laatimisesta tai pitkäaikaisesta verosuunnittelusta. Laadimme myös perukirjoja, testamentteja sekä avioehtoja.

Lahjaverotukseen ja perintöverotukseen voi myös hakea muutosta. Avustamme asiakkaitamme lahja- ja perintöverotuksen oikein toimittamisen jokaisessa vaiheessa – myös muutoksenhakuprosessissa.

Perintöverotus ja lahjaverotus – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
tax manager
+358 44 712 9358