Yritystoiminnan lopettaminen

Yritystoimintaan voi kuulua luonnollisena osana myös toiminnan alasajo ja yrityksen lakkauttaminen. Joskus yrittäjän elämäntilanne muuttuu ja siirrytään palkkatöihin tai eläkkeelle, jolloin voi tulla tarve lakkauttaa yritystoiminta. Valittu yritysmuoto vaikuttaa paljon siihen, millainen prosessi yritystoiminnan alasajo on. Vaihtoehtoina kannattaa pitää mielessä myös yrityksen myyminen tai jättäminen ns. pöytälaatikkoon mahdollista yritystoiminnan jatkamista varten.

Yritystoiminnan lopettamiseen liittyy yrityksen päivittäiseen toimintaan liittyvien velvoitteiden päättämisen, kuten velkojen maksun ja sopimusten irtisanomisen, lisäksi yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä yrityksen lopettamiseksi. Yrityksen lakkauttamisessa tulee ottaa myös veronäkökohdat huomioon verotuksen optimoimiseksi.

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopettaminen eli purkaminen on säädelty osakeyhtiölaissa ja onkin usein raskaampi ja kalliimpi toteuttaa kuin avoimen-, kommandiittiyhtiön tai toiminimen lopettaminen. Osakeyhtiön vapaaehtoinen lopettaminen kestää selvitysmenettelyineen ja julkisine haasteineen vähintään kuutisen kuukautta, joten siihen tulee varata riittävästi aikaa. Kustannuksia osakeyhtiön lopettamisesta kertyy mm. kaupparekisterimaksuista sekä lopputilityksen laatimisesta.

Verotus kannattaa optimoida myös lakkautusvaiheessa. Tämä tarkoittaa mm. osingonmaksujen optimointia ja yhtiön purkuajankohdan suunnittelua.

Avoimen ja kommandiittiyhtiön lopettaminen

Avoin ja kommandiittiyhtiö voidaan lakkauttaa melko vaivattomasti, jos yhtiömiehet sopivat toiminnan lopettamisesta yksimielisesti. Muutoin yhtiön lakkauttamiseen sovelletaan lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä selvitysmenettelyineen. Toiminta katsotaan myös loppuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen, eikä ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen.

Avoin ja kommandiittiyhtiö ovat verotuksessa yhtymiä. Yhtymän lakkauttaminen rinnastetaan verotuksessa yhtiöosuuden myyntiin ja yhtiömiehelle saattaakin muodostua verotuksessa luovutusvoittoa tai -tappiota, vaikka yhtiömies ei saisikaan yhtiöstä rahanarvoista etua. Ennen yhtymän lakkauttamista voivat yhtiömiehet ottaa varallisuuden yhtiöstä yksityisottona tai omaisuus voidaan myydä ulkopuoliselle. Jos yksityisottona otetaan kiinteistö, rakennus, rakennelma, arvopaperi tai oikeus, varallisuus arvostetaan käypään arvoon ja se voi realisoida yhtiöön veronalaista tuloa. Muun varallisuuden osalta arvostuksessa käytetään alkuperäistä hankintamenoa tai sitä alempaa käypää arvoa. Verotettavaa tuloa voi muodostua myös yhtymän myydessä varojaan ulkopuoliselle. Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin. Avoimen ja kommandiittiyhtiön lopettamisilmoitus on maksuton.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä kokeneisiin veroasiantuntijoihimme yrityksen lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä, jotta veronäkökulmat voidaan ottaa huomioon eivätkä mahdolliset veroseuraamukset tule yllätyksenä.

Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lakkauttaminen on suhteellisen yksinkertaista. Lopettaessaan elinkeinotoiminnan liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee luopua elinkeinotoiminnan varallisuudesta kokonaan esimerkiksi myymällä se ulkopuoliselle tai siirtämällä varallisuus yksityisottona itselleen. Jos varallisuus myydään, ovat luovutushinnat liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veronalaisia tuottoja. Jos varallisuus taas siirretään yksityisottona omaan käyttöön, tulee siirrettävälle varallisuudelle määritellä arvo (alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta). Yksityiskäyttöönotto ei siis realisoi varallisuuden arvonnousua muutoin kuin niissä tilanteissa, joissa poistot ovat ylittäneet omaisuuden arvon alentumisen.

Toiminimen lopettamisesta ilmoitetaan kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin, kun elinkeinotoiminnan varallisuudesta on luovuttu. Myös toiminimen lopettamisilmoitus on maksuton.

Yritystoiminnan lopettaminen – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
toimitusjohtaja, senior tax partner
+358 44 757 2222