Due Diligence

Due Diligence -tarkastuksen tarkoitus

Due Diligence -tarkastuksen tavoitteena on kartoittaa ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita. Termille ei ole olemassa hyvää suomenkielistä vastinetta, oikeellisuuden tarkastuksesta joskus puhutaan. Käytännössä termi esiintyy yrityskauppatilanteissa ja sillä tarkoitetaan kaupan kohteena olevan yrityksen tai liiketoimintakokonaisuuden ennakkotarkastusta. Due Diligence -tarkastus pitää sisällään taloudellisen ja oikeudellisen osion sekä useimmiten myös verotukseen liittyvän tarkastelun.

Due Diligence -toimeksianto käynnistyy yleensä ostajan toimesta. Tämä perustuu näkemykseen siitä, että ostajan tulee tutustua kaupan kohteeseen laajasti ja huolellisuudella. Ostaja ei voi jälkeenpäin vedota mahdolliseen virheeseen, joka olisi pitänyt havaita jo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Yhtä lailla myös myyjä voi käynnistää Due Diligence -prosessin, sillä myyjänkin etuna on saada objektiivinen arvio myymästään kohteesta sekä varmuus tiedonantovelvollisuutensa täyttymisestä. Hyvin suoritettu Due Diligence -tarkastus antaa ostajalle ja myyjälle ammattilaisen laatiman selvityksen kaupan kohteesta ja edesauttaa olennaisten kauppaan liittyvien ehtojen huomioimisessa.

Due Diligence verotuksen näkökulmasta

Vero Due Diligence voidaan tehdä erikseen omana tarkastuskohteena, mutta useimmiten se liitetään osaksi laajempaa taloudellista Due Diligence -tarkastusta. Vero Due Diligence -tarkastuksessa käydään verotukseen liittyvät asiat laajasti lävitse kaikkien verolajien osalta. Prosessi aloitetaan useimmiten aikataulun sopimisella sekä asiantuntijoiden toimesta lähetettävällä kysymys- ja asiakirjamateriaalin pyyntölistalla. Alkuneuvottelussa käydään lävitse Due Diligence -prosessin sisältö ja mahdolliset rajaukset.

Vero Due Diligence -tarkastuksen myötä pyritään siihen, että toimeksiantaja tulee tietoiseksi kaikista olennaisista kaupan kohteeseen liittyvistä verotuksellisista asioista. Tarkoituksena on tuoda esille merkittävimmät verotukselliset riskit ja sudenkuopat, mutta yhtä lailla todeta myös positiiviset asiat. Käytännössä kaupan kohteena olevan yrityksen verotuksellinen asema ja veronmaksutilanne selvitetään, kartoitetaan veroriskit ja esitetään verotukselliset suunnittelu- ja parannusehdotukset.

Asiantuntijat käytössänne

Vero Due Diligence -tarkastuksessa on tärkeää käydä läpi veroasiat moniulotteisesti ja objektiivisesti. Tarkastusprosessin menestyksekäs läpivienti edellyttää laajaa ja syvää veroasiantuntemusta sekä kokemusta tarkastustoiminnasta. Fiscales Oy on avustanut asiakkaitaan useissa laajuudeltaan erilaisissa Due Diligence -prosesseissa ja pystymme hoitamaan tehokkaasti myös rajat ylittäviin ja kansainvälisen aspektin omaaviin kauppoihin liittyvät tarkastukset.

Due Diligence -prosessissa otetaan usein kantaa myös kaupan kohteena olevan yrityksen arvoon. Lue lisää yrityksen arvonmäärityksestä.

Due Diligence – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
senior tax partner, KHT
+358 500 789 220