Yrittäjän verotuksen optimointi

Yrittäjän verotuksen optimoinnilla tarkoitetaan yrityksen ja sen omistajan kokonaisverotuksen optimointia siten, että laillisin keinoin saavutetaan mahdollisimman edullinen kokonaisveroaste.

Lyhyellä tähtäimellä kysymys on tilikauden tuloksen verotuksesta, verotettavan tulon jaosta pääoma- ja ansiotuloihin sekä optimaalisen palkanmaksun ja osingonjaon mahdollisuudesta ja järkevyydestä. Pitkällä tähtäimellä kysymys on omistus- ja yritysrakenteista sekä järjestelyjen mahdollistamasta optimaalisesta verotuksesta yrittäjän lopettaessa liiketoimintansa yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen purkamisen kautta.

Vero-optimointi ei ole sama asia kuin verotuksen minimointi, sillä optimoinnin tarkoituksena on löytää yrityksen toimintaympäristö huomioiden verotuksellisesti ja liiketaloudellisesti mahdollisimman tehokas ratkaisu. Monesti vero-optimoinnilla päästään kuitenkin samaan lopputulokseen kuin verotuksen minimoinnilla.

Omistajayrittäjän vero-optimointi

Omistajayrittäjän vuotuisen vero-optimoinnin tavoitteena on yleensä varallisuuden nostaminen yhtiöstä mahdollisimman edullisin verokustannuksin. Osakeyhtiö maksaa tuloveroa 20 prosenttia tilikauden tuloksestaan. Kun yhtiö maksaa omistajalleen palkkaa tai jakaa osinkoa, omistaja maksaa tästä tulosta ansiotuloveroa tai pääomatuloveroa.

Kun huomioidaan vain omistajan verotus, pääomatulo-osinko verotetaan edullisimmillaan 7,5 prosentin verokannalla ja korkeimmillaan ansiotulo-osingon verokanta on lähes 43 prosenttia – osingon kokonaisveroasteessa on syytä ottaa huomioon myös yhtiön tuloksestaan maksama 20 prosentin vero. Palkan marginaaliverokanta voi nousta yli 58 prosenttiin – palkka on vähennyskelpoinen yhtiön verotuksessa.

Verotuksen kannalta on siten suuri merkitys sillä, millaista tuloa omistaja yhtiöstään nostaa. Varojenjaon edullisin muoto on mahdollista suunnitella yrityksen ja sen omistajan yksilöllisen tilanteen perusteella ja huomioiden osakkaan maksaman veron lisäksi yhtiön tuloksestaan maksama vero.

Yrityksen elinkaaren aikana on mahdollista toteuttaa yritysjärjestelyitä, jotka palvelevat yrityksen toiminnan järjestämistä ja ovat myös verotuksellisesti tarkoituksenmukaisia. Myös esimerkiksi oikea-aikainen sukupolvenvaihdos  voi olla erittäin tehokas optimointikeino, jolla pyritään liiketoiminnan jatkumisedellytykset huomioon ottaen minimoimaan lahjaveron, perintöveron ja pääomatuloveron määrä. Sukupolvenvaihdoksissa ja muissa yritysjärjestelyissä tulee verokustannukset huomioida kaikkien osapuolten kannalta.

Vero-optimoinnissa otetaan huomioon yrityksen koko elinkaari ja täten myös yritystoimintaa jatkavan seuraavan sukupolven verotus. Yleensä tehokkain kokonaisveroaste saadaan aikaan pitkäaikaisella suunnittelulla, joka alkaa yrityksen tuloverotuksesta ja päätyy yrityksen jatkajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Fiscales avustaa kaikkia verovelvollisia vero-optimoinnissa

Fiscales auttaa yrityksiä, omistajia, sijoittajia ja yksityishenkilöitä verotuksensa optimoinnissa. Yleensä sopivan verorasituksen löytäminen lähtee asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden kartoittamisesta, minkä perusteella suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisen vero-optimoinnin.

Yrittäjän verotuksen optimointi – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
toimitusjohtaja, senior tax partner
+358 20 7205 478