Ulkomainen yritys Suomeen

Velvoitteet Suomessa

Ulkomaalaisen yrityksen suunnitellessa toiminnan aloittamista Suomessa yrityksen kannattaa tarkistaa, mitä velvoitteita sille tulee Suomessa. Velvoitteet voivat liittyä esimerkiksi työnantajasuorituksiin, työntekijöiden sosiaaliturvaan, arvonlisäverotukseen tai tuloverotukseen. Ulkomaalaisen yrityksen työntekijöiden osalta on tarkistettava myös oikea menettely heidän henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittaman toiminnan yhtiömuoto

Kun ulkomainen yritys tulee Suomeen, se voi organisoida toimintansa usealla eri tavalla, joista tyypillisimpiä ovat joko tytäryhtiön perustaminen tai sivuliikkeen rekisteröinti. Merkittävin näiden välinen ero on, että tytäryhtiö on emoyhtiöstään erillinen yhtiö, jonka toimintaa koskevat velvoitteet ja vastuut määräytyvät yhtiöoikeudellisen lainsäädännön perusteella. Sivuliike on osa ulkomaalaista pääliikettä (ulkomaista yritystä), joten Suomen lainsäädäntö velvoittaa pääliikettä vain täällä harjoitettavan toiminnan osalta.

Tytäryhtiön ja sivuliikkeen on pidettävä liiketoiminnastaan kirjanpitoa Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhtiön tulee tarvittaessa ilmoittautua arvonlisävero- ja työnantajarekisteriin sekä antaa Suomessa tuloveroilmoitus. Myös ennakkoperintärekisteröinti on suositeltavaa silloin kun se on mahdollista.

Vaikka Suomeen ei olisi perustettu tytäryhtiötä tai sivuliikettä, täällä harjoitettava toiminta voi muodostaa ulkomaiselle yritykselle Suomeen kiinteän toimipaikan niin tuloverotuksessa kuin myös arvonlisäverotuksessa. Kiinteän toimipaikan tilanteessa yhtiö on tulovero- ja / tai arvonlisäverovelvollinen Suomessa ja sille voi muodostua lisäksi työnantajasuorituksia koskevia velvoitteita. Lisäksi on hyvä huomata, että verosopimuksettomassa tilanteessa ulkomainen yritys on tuloverovelvollinen Suomessa harjoittamastaan yritystoiminnasta, vaikka tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa ei olisi muodostunutkaan. 

Ulkomaisen yhtiön rekisteröityminen Suomessa

Kun ulkomainen yhtiö aloittaa toiminnan Suomessa, eikä se perusta erillistä tytäryhtiötä tai rekisteröi kaupparekisteriin sivuliikettä, sen tulee silti antaa Verohallinnolle perustamisilmoitus, jonka perusteella yhtiö merkitään tarvittaviin rekistereihin.

Rekisteröityminen ennakkoperintärekisteriin

Elinkeinotoimintaa Suomessa harjoittava yhtiö voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin, jos Suomella ja yrityksen kotivaltiolla on verosopimus tai yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä tai sillä ei ole 0 % lähdeverokorttia, on suomalaisten asiakkaiden pidätettävä yhtiölle maksettavista suorituksista lähdevero Suomessa.

Rekisteröityminen työnantajarekisteriin

Ulkomaisen yhtiön ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos yhtiöllä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Yhtiön tulee kuitenkin antaa maksamistaan palkoista ilmoitus tulorekisteriin, jos työntekijät oleskelevat Suomessa yli 6 kuukautta, eli ovat täällä yleisesti verovelvollisia ja maksavat verot Suomessa ennakkoveroina. Jos työnantaja on hakeutunut vapaaehtoisesti työnantajarekisteriin, työnantajan tulee tehdä ennakonpidätys työntekijöiden palkasta.

Rekisteröityminen arvonlisäverorekisteriin

Ulkomaisen yhtiön on rekisteröidyttävä arvonlisäverorekisteriin, jos sille muodostuu Suomessa arvonlisäverotuksen osalta kiinteä toimipaikka, josta käsin toimintaa Suomessa harjoitetaan. Lisäksi ulkomaisen yhtiön on rekisteröidyttävä arvonlisäverorekisteriin myös siinä tilanteessa, että sen harjoittamaan myyntiin ei sovellu käännetty verovelvollisuus, vaikka yhtiöllä ei olisikaan kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi, jos tavaroita tai palveluita myydään osaksikaan yksityishenkilöille. Ulkomainen yhtiö voi tietyin edellytyksin rekisteröityä myös vapaaehtoisesti arvonlisäverorekisteriin. 

Kun ulkomainen yhtiö aloittaa toimintansa Suomessa, yhtiön on tärkeää tarkistaa yhtiölle ja yhtiön työntekijöille Suomessa aiheutuvat velvoitteet. Velvoitteisiin vaikuttaa erityisesti toiminnan laatu sekä sen ajallinen kesto. Velvoitteiden tarkempi sisältö on siten suositeltavaa tarkistaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa kunkin tapauksen yksilöllisten seikkojen valossa.

Ulkomainen yritys Suomeen – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.