Muutto ulkomaille

Ulkomaille muuton yhteydessä kannattaa selvittää, mitä verotuksellisia seurauksia muutolla on. Ulkomaille muutto voi aiheuttaa muutoksen henkilön verovelvollisuusasemassa ja sillä voi olla vaikutusta yksittäisten tulojen verottamiseen.

Toisaalta, vaikka verovelvollisuusasemassa ei tapahtuisikaan muutosta ja tuloja verotettaisiin samalla tavoin kuin ennen muuttoa, syntyy verovelvolliselle muuton yhteydessä vähintäänkin ilmoitus- ja rekisteröimisluonteisia velvoitteita. Näistä on syytä huolehtia, jotta verotusmenettely sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Miksi muutto ulkomaille tapahtuu ja mitä se verotuksellisesti tarkoittaa?

Verotuksen näkökulmasta on olennaista miettiä ja tarkastella, miksi ulkomaille muutetaan. Henkilön verovelvollisuusasema määräytyy aina tosiasiallisen tilanteen perusteella ja merkitystä on muun muassa sillä, onko muutto tilapäinen vai pysyväluonteinen, ja mikä on ulkomailla oleskelun tarkoitus.

Tilapäinen muutto pois Suomesta ei yleensä aiheuta muutosta henkilön Suomen verovelvollisuusasemassa, mutta voi johtaa verovelvollisuusaseman vaihtumiseen toisessa valtiossa. Lisäksi muutolla voi olla vaikutusta siihen, millä maalla on oikeus verottaa mitäkin tuloa.  

Pysyvä muutto pois Suomesta aiheuttaa yleensä muutoksen verovelvollisuusasemassa joko Suomessa ja / tai toisessa valtiossa. Suomen lainsäädännön perusteella yleisesti verovelvollisesta Suomen kansalaisesta tulee pysyvästi Suomesta ulkomaille muutettaessa rajoitetusti verovelvollinen lähtökohtaisesti vasta, kun muuttovuosi ja kolme sitä seuraavaa vuotta ovat kuluneet.

Ainoastaan tilanteessa, jossa verovelvollinen kykenee osoittamaan olennaisten siteittensä Suomeen katkenneen, hänen yleinen verovelvollisuutensa voi päättyä jo aiemmin. Sen sijaan pysyvästi Suomesta ulkomaille muuttaneesta ulkomaan kansalaisesta tulee rajoitetusti verovelvollinen heti hänen muutettuaan pysyvästi pois Suomesta.

Muuton verotukselliset vaikutukset kannattaa ongelmatilanteiden välttämiseksi selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kartoittaa tilanne mahdollisimman pitkälle mieluiten jo ennen muuttoa. Varsinkin Suomen kansalaisten osalta syntyy helposti verotuksellisia haasteita muuttovuonna ja sitä seuraavien kolmen vuoden aikana, kun henkilö katsotaan yleisesti verovelvolliseksi molemmissa valtiossa.

ulkomaille Muuton yhteydessä pohdittavia asioita

Alla on esimerkkiluettelo asioista, joita olisi hyvä pohtia muuton yhteydessä.

  • Minkälainen muutto on kyseessä ja mistä syystä se tehdään?
  • Mitä rekisteröintejä ja ilmoituksia on tehtävä Suomessa ja toisessa valtiossa muuton yhteydessä?
  • Mitä tapahtuu verovelvollisuusasemalle Suomessa ja toisessa valtiossa?
  • Ovatko olennaiset siteet Suomeen katkenneet muuttohetkellä tai sen jälkeisen kolmen vuoden ajanjakson aikana ja tulisiko / kannattaisiko hakea rajoitettua verovelvollisuutta Suomesta?
  • Miten tuloja verotetaan muuttovuonna ja sen jälkeen Suomessa ja toisessa valtiossa?
  • Miten ja missä laajuudessa veroilmoitus täytyy antaa Suomeen ja toiseen valtioon?
  • Mitä tapahtuu sosiaaliturvalle?

On huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa asettua uuteen valtioon, kun verotusta koskevat asiat ovat hallinnassa jo muuton hetkellä. Meillä on useiden vuosien kokemus kansainvälisestä henkilöverotuksesta ja erinomaiset kontaktit muihin maihin Nexia International -verkostomme kautta. Paras neuvo onkin ottaa rohkeasti yhteyttä – apua on tarjolla.

Lue lisää verovelvollisuuden merkityksestä verotuksessa.

Muutto ulkomaille – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
tax manager
+358 50 540 1635