Verolainsäädännön ollessa paikoitellen tulkinnanvaraista ja vaikeaselkoista, voi verovelvollisille tulla eteen tilanteita, joissa suunnitellun toimen veroseuraamuksista olisi tärkeää saada varmuus jo ennen toimen toteuttamista. Tällöin ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta on hyvä tapa saada varmuus toimen veroseuraamuksista, ja ennen kaikkea käyttökelpoinen tapa saavuttaa verotuksellinen mielenrauha. Ennakkoratkaisuprosessilla voidaan nimittäin välttyä toimen suorittamisen jälkeisiltä, mahdollisesti varsin kalliisiinkin lopputuloksiin johtavilta tulkintaerimielisyyksiltä Verohallinnon kanssa.

Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat hakea itseään koskeviin verokysymyksiinsä ennakkoratkaisun Verohallinnolta. Ennakkoratkaisun hakeminen on hyvä ratkaisu niille, jotka haluavat varmistaa verotukselliset seuraukset ennen kuin tekevät tiettyjä verotukseen vaikuttavia päätöksiä. Verovelvollinen voi siis itselleen tärkeässä tilanteessa saada ennakolta tiedon siitä, miten Verohallinto tulee menettelemään ennakkoratkaisuhakemuksella kysytyn asian verotuksessa. Tässä blogitekstissä käsitellään ennakkoratkaisua verotuksellisena työkaluna, joka auttaa välttämään tulkintaerimielisyyksiä ja veroriitoja.

Ennakkoratkaisua voi hakea joko keskusverolautakunnalta tai Verohallinnolta. Tässä käsitellään ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta.

Milloin ennakkoratkaisua kannattaa hakea?

Ennakkoratkaisuhakemus on käyttökelpoinen väline suunniteltaessa toimia, joilla on merkittävä taloudellinen merkitys, tai toimen verokohteluun liittyy tulkinnanvaraisuutta. Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea muun muassa tuloveroa, arvonlisäveroa, varainsiirtoveroa tai perintö- ja lahjaveroa koskeviin kysymyksiin. On hyvä tiedostaa, että päätös on maksullinen, mutta yleensä varmuuden saaminen verokysymykseen on kustannuksen arvoinen.

Ennakkoratkaisua voidaan hakea monenlaisissa tilanteissa. Yleisiä syitä hakea ennakkoratkaisua ovat muun muassa seuraavat:

Monimutkaiset liiketoimet: Jos suunnittelet monimutkaisia liiketoimia, kuten yritysjärjestelyitä (jakautuminen, sulautuminen, osakevaihto, liiketoimintasiirto), yrityskauppoja tai näiden yhdistelmiä, ennakkoratkaisu auttaa selvittämään niiden verotukselliset seuraamukset.

Uusi liiketoiminta: Aloittaessasi uuden liiketoiminnan saatat haluta tietää, miten verotuksessa tulisi käsitellä esimerkiksi tietynlaista verotettavaa tuloa, joitain vähennyksiä tai muita verotukseen liittyviä asioita.

Kansainvälinen liiketoiminta: Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät verokysymykset voivat olla erityisen monimutkaisia. Ennakkoratkaisu auttaa selvittämään, miten esimerkiksi kansainväliset verosopimukset vaikuttavat verotukseesi. Erityisesti rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä on hyvä hakea ennakkoratkaisu.

Yksityishenkilön ulkomaille muuttoon liittyvät tilanteet: Yksityishenkilöiden muuttoon Suomesta ulkomaille sekä pidempiaikaiseen oleskeluun muualla kuin Suomessa voi liittyä verokysymyksiä, joihin olisi hyvä saada varmuutta. Esimerkiksi rajoitetusta verovelvollisuudesta on usein hyödyllistä hakea ennakkoratkaisu.

Tulkinnanvaraiset tilanteet: Jos olet epävarma siitä, miten tietty verotuskysymys tulisi ratkaista, ennakkoratkaisu antaa selkeyttä tilanteeseen.

Merkittävä taloudellinen intressi: Kun kyseessä ovat taloudellisesti merkittävät toimet, joihin liittyy vähäisessäkin määrin verotuksellista epävarmuutta, tuo ennakkoratkaisun hakeminen taloudellista turvaa.

Ennakkoratkaisun hakuprosessi

Ennakkoratkaisua voi hakea vain verovelvollisen omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin, jotka eivät koske tiettyä tilannetta tai verokysymystä, ei voi saada Verohallinnolta sitovaa ennakkoratkaisua. Verohallinto käsittelee sille toimitetun kirjallisesti laaditun ennakkoratkaisuhakemuksen, ja antaa sen tosiseikkojen perusteella ennakkoratkaisunsa. Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto tulee ratkaisemaan kysytyn veroasian, ja sillä saa varmuuden verokohtelusta jo ennen jonkin toimen toteutusta.

Lähtökohtaisesti ennakkoratkaisun saaminen koostuu seuraavista vaiheista:

Hakemuksen jättäminen: Hakemus on tehtävä kirjallisesti veroviranomaisille, ja siinä tulee kuvata tarkasti tilanteen taustat ja kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan. Kysymyksiä voi yhdellä hakemuksella olla useampiakin. Ennakkoratkaisun voi jättää OmaVerossa.

Käsittely Verohallinnossa: Verohallinto arvioi hakemuksessa kuvatut olosuhteet, ja laatii kirjallisen vastauksen esitettyyn kysymykseen tai kysymyksiin. Tämä prosessi kestää yleensä 4–8 viikkoa, mutta joissain tapauksissa ratkaisun saaminen voi kestää merkittävästi kauemminkin. Ennen päätöksen antamista Verohallinto saattaa pyytää lisätietoja ratkaisun antamiseksi.

Päätöksen saaminen: Kun päätös on tehty, saat kirjallisen ennakkoratkaisun, joka sisältää Verohallinnon tulkinnan siitä, miten verokysymystäsi tulee käsitellä. Tämän jälkeen veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Mikäli Verohallinnon ratkaisusta ei valiteta, saa se lainvoiman. Ennakkoratkaisu on voimassa ennakkoratkaisupäätökselle merkityn ajan.

Ennakkoratkaisun saatua lainvoiman, voi verovelvollinen ryhtyä suunnittelemiinsa toimiin. Huomaathan, että jos toimit toisin kuin ennakkoratkaisuhakemuksessasi kuvattiin, ei ennakkoratkaisua voida soveltaa. Ennakkoratkaisun soveltamista verotuksessa pitää myös lähtökohtaisesti vaatia. Vaatimuksen soveltamisesta voi esittää vapaamuotoisesti, tai esimerkiksi liittämällä ennakkoratkaisu veroilmoitukseen.

Lopuksi

Ennakkoratkaisun hakeminen veroasioissa on hyödyllinen työkalu, jolla saa verotuksellista luottamuksensuojaa. Ennakkoratkaisulla saa selkeän ohjeistuksen siitä, miten jokin asia ratkaistaan verotuksessa. Sen avulla voit suunnitella liiketoimintaasi tai henkilökohtaista talouttasi ilman suurempia verotuksellisia huolia, ja voit välttää mahdolliset verotukselliset virheet, jotka voisivat johtaa sanktioihin tai oletettua korkeampiin veroseuraamuksiin. Ennakkoratkaisun hakemista kannattaa harkita erityisesti taloudellisesti merkittävien, monimutkaisten tai tulkinnanvaraisten verotuskysymysten yhteydessä.

Ennakkoratkaisuhakemusprosessiin liittyen on suositeltavaa konsultoida veroasiantuntijaa ennen hakemuksen jättämistä, sillä usein ennakkoratkaisua vaativat tilanteet ovat varsin haasteellisia ja jo hakemuksen laatiminen saattaa vaatia laajaa verotuksen ymmärrystä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on lisäksi mahdollista, että asiantuntijan on mahdollista johdattaa Verohallinnon kannan muodostumista hakijalle edulliseen suuntaan tuomalla hakemuksessa esiin sellaisia perusteita, joita esimerkiksi lainsäädännön tai oikeuskäytännön tulkinnalla on esitettävissä hakijalle myönteisen näkemyksen perusteeksi.

Pohditko siis esimerkiksi yhtiön rakenteen muuttamista jollain yritysjärjestelyllä? Onko sinulla merkittäviä kuluja, joiden vähennyskelpoisuudesta sinulla on epäselvyyttä? Vaivaavatko arvonlisäverotuksen kiemurat? Oletko muuttamassa ulkomaille? Mikäli vastaus mihin tahansa edellä mainituista on kyllä, tai mietit muutoin jonkin taloudellisesti merkittävän toimen toteuttamista, on hyvä kääntyä veroasiantuntijoiden puoleen. Me täällä Fiscalesilla autamme arvioimaan, olisiko ennakkoratkaisun hakemisesta tilanteessasi hyötyä. Laadimme myös mielellämme ennakkoratkaisuhakemuksen puolestasi, ja otamme kokonaisvaltaisesti veroasiasi hoidettavaksemme. Lue lisää ennakkoratkaisuhakemuksista täältä!

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Katariina Kari
Katariina Kari
Puh. +358 44 493 6467