Fiscales

 

Valikko

Konsernirakenteet

Yritystoimintaa voidaan harjoittaa myös siten, että yksittäisen yhtiön lisäksi toimitaan konsernissa. Konsernilla tarkoitetaan yhtiörakennetta, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä. Määräämisvalta muodostuu yleensä silloin, kuin yrityksellä on yli 50 prosentin äänivalta omistamastaan toisesta yrityksestä.

Konsernirakenteen hyödyt voivat liittyä esimerkiksi toiminnan aiheuttamiin riskeihin. Emoyritys ei ole pääsääntöisesti vastuussa omistamiensa tytäryritysten velvoitteista. Toiseksi tytäryritys voidaan tietyissä tilanteissa myydä verovapaasti.

Jos varsinainen liiketoiminta on tytäryrityksissä ja luonnolliset henkilöt omistavat vasta emoyrityksen, voi tuntua siltä, että liiketoiminnan tuotot ovat omistajien ulottumattomissa. Konserniavustuksella ja ennakko-osinko -järjestelmällä voidaan kuitenkin tytäryritysten voitot siirtää jo kuluvan tilikauden aikana emoyritykseen, josta ne voidaan jakaa omistajille.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa konsernirakenteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään