Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus

Yleishyödyllisyys rajaa arvonlisäverovelvollisuutta

Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotuksen kannalta on olennaista, pidetäänkö niitä yleishyödyllisinä yhteisöinä. Arvonlisäverolain mukaan tuloverolain perusteella yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain tuloverotuksessa veronalaisesta elinkeinotulostaan sekä ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöön ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön. Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus on siis poikkeuksellisesti sidottu tuloverotuksen puolella tehtäviin tulkintaratkaisuihin. Muussa tapauksessa arvonlisäverovelvollisuus määräytyy arvonlisäverotuksen yleisten sääntöjen ja periaatteiden mukaan.

Yhdistysten ja säätiöiden on syytä varmistaa arvonlisäverovelvollisuuden laajuus

Yhdistysten ja säätiöiden tulee varmistaa, liittyykö niiden toimintaan joko pakollinen tai vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus. Erityissääntely koskee vain yleishyödyllisenä pidettäviä yhdistyksiä tai säätiöitä. Tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeva sääntely on monin osin tulkinnanvaraista. Tämä heijastuu myös arvonlisäverotuksen puolelle.

Yleishyödyllisten yhteisöjen kannattaa muistaa arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumismahdollisuus

Yleishyödyllisenä pidettävä yhdistys tai säätiö voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta toiminnasta, vaikka toiminta ei olisikaan tuloveroveronalaista elinkeinotoimintaa. Arvonlisäverolain tarkoittama liiketoiminta onkin tältä osin laajempi käsite kuin tuloverotuksen puolella. Tämä hakeutumismahdollisuus on myös vähäistä toimintaa harjoittavalla yhdistyksellä tai säätiöllä. Hakeutuminen voi olla kannattavaa verovelvollisuuden vastapainona syntyvän vähennysoikeuden vuoksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta ei seuraa, että toiminta katsottaisiin tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi. Yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoisesta hakeutumismahdollisuudesta on syntynyt viime vuosina runsaasti oikeuskäytäntöä.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa ja muissakin yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä ennakkoratkaisuhakemusten ja ohjauspyyntöjen tekemisessä.

Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.